Lượt xem: 1488
Hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
      An Thạnh Đông là xã vùng sông nước, nằm trọn trên cồn cọc, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xã có 8 ấp, với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 4.195 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là trên 2.056 ha, đất phi nông nghiệp 2.139ha; dân số trên 8.855 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc kinh, hoa, khmer sinh sống đang xen.
      Trước khi triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã xuất phát điểm rất thấp, tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội của xã còn chậm phát triển, quốc phòng – an ninh còn nhiều hạn chế; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn; kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, trường học chưa được đầu tư; sản xuất, chăn nuôi còn nhiều lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hệ thống thủy lợi chưa được liên hoàn và khép kín, kinh tế manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, giá cả vật tư tăng cao trong khi giá nông sản bấp bênh… mặt khác trình độ dân trí không đồng điều, ý thức của một bộ phận nhân dân còn trông chờ ỷ lại, thiên tai hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp. Chuyển đổi đất trồng mía sang cây trồng, vật nuôi khác còn chậm nên khó khăn trong việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi.


      Tuy xuất phát điểm thấp, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước… Bên cạnh đó, xã có tuyến trường ô tô đến trung tâm xã, 2 tuyến đường đal bao quanh và các tuyến nhánh rẽ… cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại thúc đẩy phát triển kinh tế của xã nhà. An Thạnh Đông là vùng đất phù sa bồi đắp nên có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển sản xuất rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản… Đồng thời, vùng đất này còn có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch về nguồn tại đền thờ Bác Hồ, du lịch vườn, phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Tất cả những lợi thế đó đang dần được tạo đà phát triển cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

      Nhưng nhờ được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh UBMTTQ tỉnh, các sở Ban, ngành cấp tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của nhân dân trong xã.

      An Thạnh Đông xác định công tác vận động phải thực hiện trước một bước theo hình thức mưa dầm thấm lâu theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân, để xây dựng NTM trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã.

      Điển hình như: ấp Nguyễn Công Minh A, bà con nơi đây rất đồng tình và tích cực tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn. Tuyến đường liên xóm, liên ấp phục vụ việc đi lại cho hàng trăm hộ dân sinh sống và sản xuất với tổng diện tích là trên 2.222ha đất sản xuất. Ngay khi được tuyên truyền vận động, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người, sức của để làm đường giao thông. Con đường đất nhỏ hẹp, trời mưa lầy lội trước đây giờ đã được thay thế bằng con đường bê tông sạch sẽ, thuận lợi đi lại, giao thương, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê này.

      Trong giai đoạn từ năm 2010-2019, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hàng trăm hecta đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trường học...

      Chặng đường xây dựng NTM xã An Thạnh Đông đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Cụ thể như, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án lồng ghép với chương trình nông thôn mới, nguồn lực đầu tư cho xây dựng hạn chế; kết cấu hạ tầng của xã tuy đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là ở ấp còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa hiểu đúng và đẩy đủ. Hơn nữa, An Thạnh Đông là xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân gặp nhiều trở ngại.

      Khó khăn là vậy, song ý thức được xây dựng NTM là “chuyện mang lại ý nghĩa rất lớn đối với người dân vùng nông thôn” đối với sự phát triển của xã An Thạnh Đông, chính quyền và nhân dân nơi đây đã đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn.

      Các cấp Ủy đảng, Chính quyền xã An Thạnh Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các ấp triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung trong xây dựng nông thôn mới. Đặt biệt là phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho Chương trình xây dựng xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép các Chương trình, dự án, đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Kết quả, đến nay, tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2016 – 2019 là 151 tỷ 113 triệu đồng, tăng 147 tỷ 213 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 9 tỷ 271 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh 9 tỷ 350 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 280 triệu đồng; vốn lồng ghép 11 tỷ 736 triệu đồng; vốn tính dụng 100 tỷ 602 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 556 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của nhân dân 19 tỷ 318 triệu đồng. 

      Về bộ tiêu chí quốc gia, An Thạnh Đông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu như, giai đoạn 2010-2019 tiêu chí giao thông, xã đã làm mới, cải tạo, nâng cấp 36 tuyến đường trên 55km đường trục xã, liên xã, đường trục ấp, liên ấp và đường ngõ xóm. Đến nay, có 8/8 ấp đạt tiêu chí này; tiêu chí số thủy lợi thực hiện đầu tư xây dựng đê bao tả hữu; nạo vét 30 kênh rạch dài 30,304km và 3 cống bọng được đầu tư kiên cố đến nay, có 8/8 ấp đạt. Các tiêu chí y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư và triển khai thực hiện có hiệu quả.


      Một trong những hiệu quả nổi bật từ phong trào xây dựng NTM của xã An Thạnh Đông chính là thu nhập và đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ nét, đời sống vật chất tin thần được nâng lên, bộ mặt nông thôn sáng xanh, sạch đẹp.


      Hàng năm, UBND xã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, nghiên cứu sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Bên cạnh đó, xã An Thạnh Đông thường xuyên phối hợp các ngành chuyên môn đánh giá hiệu quả sản xuất của các tổ hợp tác, hợp tác xã, nghiên cứu, đổi mới cách thức sản xuất phù hợp như: nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ… Một số cây, con đang có triển vọng như Bưởi da xanh; dừa dứa; Nhãn... và các cây trồng phục vụ nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản cũng như việc phát triển chăn nuôi đàn bò, đàn dê… Đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.


      Có được kết quả đó, là nhờ các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tập quán và cách tổ chức sản xuất cho bà con. Trong những năm qua, An Thạnh Đông thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; số tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tăng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại đã được đổi mới về công tác quản lý, được đầu tư lớn hơn về quy mô, đa dạng hơn về sản phẩm; các tiến bộ khoa học, thiết bị máy móc đã được đưa vào sản xuất như làm đất bằng máy trong trồng trọt; mô hình sản xuất rau an toàn, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm, nuôi tôm... Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

      Với vai trò xung kích tình nguyện, Đoàn Thanh niên xã An Thạnh Đông phát huy sức trẻ sáng tạo, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia nhiệt tình các hoạt động lao động công ích, giúp các hộ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

      “Các mô hình đã góp phần thúc đẩy và phát triển sản xuất, trở thành một trong những tiêu chí quan trọng và là khâu then chốt trong phát triển kinh tế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực và thiết thực trong xây dựng nông thôn mới”.

      Hợp tác xã nông nghiệp Minh Đạt, hoạt động chủ yếu trồng cây nông nghiệp, hoa màu các loại, chăn nuôi gia súc, gia cầm; Mua bàn vật tư nông nghiệp, cây con giống, đầu ra cho sản phẩm; Tín dụng nội bộ; HTX có dịch vụ sản xuất cây nông nghiệp, cung ứng bò giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các thành viên; HTX có ký kết hợp đồng với các HTX, doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương; trong năm đem về lợi nhuận cho HTX trên 300 triệu đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

      Với những thành công trong chặng đường vừa qua, xã An Thạnh Đông đang chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Theo đó, giai đoạn tới xã sẽ phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% lao động qua đào tạo; 8/8 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa nâng cao; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0%. Giai đoạn 2025-2030, xã sẽ triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

      Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình xây dựng và phát triển vùng nông thôn có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Với những định hướng và việc làm cụ thể, thiết thực, An Thạnh Đông tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2019, để làm tiền đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trước mắt là phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng, xã An Thạnh Đông phát triển nhanh, bền vững.
Thanh Quang
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 • Đang online: 53
 • Hôm nay: 1305
 • Trong tuần: 10 338
 • Trong tháng: 1 305
 • Tất cả: 1643746
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.