Lượt xem: 514
Thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến
      Thực hiện Công văn số 1237/UBND-NC ngày 01/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến.
      Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cơ quan cấp trên đặt tại huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an về việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện kết nối với cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến.
 
      Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các yêu cầu về bảo mật an toàn thông tin theo quy định của Bộ Công an khi khai thác, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cải cách quy trình, thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn trên cơ sở tận dụng triệt để thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
 
      Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững và lâu dài, cung cấp dữ liệu chính xác cho các ngành, các cấp, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trước và trong quá trình vận hành, khai thác.
 
      Đồng thời chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin Một cửa điện tử của huyện và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện khai thác các dịch vụ, thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng giảm thiểu tối đa các giấy tờ của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến.
 
      Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp hoàn thành đăng ký thông tin khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ký cam kết khi kết nối, sử dụng dịch vụ khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đưa vào sử dụng chính thức, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về việc triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện.
Kim Ngân
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 17
 • Hôm nay: 1942
 • Trong tuần: 6 621
 • Trong tháng: 38 596
 • Tất cả: 466946
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.