Lượt xem: 322
Huyện Cù Lao Dung tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
      Năm 2023, huyện Cù Lao Dung chú trọng công tác cải cách hành chính, nhằm giảm chi phí xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ... UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2023 về thực hiện công tác CCHC năm 2023.
      Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện đúng cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho doanh nghiệp và Nhân dân. Trong đó, bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận và giải quyết 1.145 hồ sơ thủ tục hành chính, bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 6.530 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ giải quyết trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ trả kết quả trễ hạn.
 
Huyện đã đầu tư xây dựng bộ phận Một cửa xã Đại Ân 1 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023,
tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến làm thủ tục hành chính.
 
      Mặt khác, Các thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo về CCHC của Ủy ban nhân dân huyện được đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; Các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, chi bộ tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, viên chức về CCHC; các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về văn hoá công sở, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân. Kết quả đến nay đã triển khai thực hiện hoàn thành 8/20 chỉ tiêu, đạt 40% kế hoạch.
 
      Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức quan tâm thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương năm 2023.
Văn Kiên (P.NV)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 • Đang online: 34
 • Hôm nay: 291
 • Trong tuần: 291
 • Trong tháng: 55 207
 • Tất cả: 1829743
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.