Lượt xem: 465
Uỷ ban nhân dân huyện Kế Sách ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Kế Sách về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Kế Sách, ngày 20/01/2020 UBND huyện Kế Sách đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Theo Kế hoạch, đã đề ra 25 nhiệm vụ thuộc 7 nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành. Kế hoạch phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đặc biệt, đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối với những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.
1. Kế hoạch CCHC huyện năm 2020.pdfThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 244
 • Trong tuần: 1 488
 • Tất cả: 200901
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn - huyenkesach@gmail.com
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này