Lượt xem: 488
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sóc Trăng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025
UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sóc Trăng chung tay vì người nghèo - Không để aỉ bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.
Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian qua. Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt từ 2% - 3%; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…
 
Phong trào thi đua được phát động và thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 với các nội dung sau:
 
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.
 
- Thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đồng thuận hợp tác, nâng cao trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; gắn Phong trào thi đua với Phong trào “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”; đồng hành cùng người nghèo để hướng tới trong cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau, nhằm huy động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiêt thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.
 
- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thị trường hàng hóa đầu vào, đầu ra,...), hướng đến phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng thu thập, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho người nghèo, cận nghèo.
 
- Phát huy, nhân rộng mô hình nhóm tiết kiệm để người dân, nhất là người thuộc hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn để phát triển sản xuất và chăn nuôi từ đó phát triển kinh tế gia đình; đổi mới quy trình, đơn giản thủ tục để tạo điều kiện cho người dân nghèo tiếp cận được nguồn vốn; tránh đầu tư dàn trải, nguồn vốn đầu tư phát vay trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển sản xuât kinh doanh,...
 
- Thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo.
 
Hàng năm căn cứ thành tích cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu gương điên hình tiến tiến trong thực hiện Phong trào thi đua gửi về Sở Nội vụ giới thiệu, tuyên truyền và xem xét đề nghị khen thưởng theo quy định.
 
An Vy
 
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 27048138
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.