Đảng ủy Biên phòng Sóc Trăng sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương
Sáng ngày 22/5/2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược Quốc phòng Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 24); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (gọi tắt là Chỉ thị số 154). Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN LONG

Báo cáo tại hội nghị cho thấy qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức quán triệt sâu rộng đến 100% cán bộ, chiến sĩ, nắm vững nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 24. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy Đảng, tổ chức chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Các đơn vị phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện của cơ quan, đơn vị vào kế hoạch. Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả sát với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tế của địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN LONG
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng biên giới với bảo vệ biên giới; phát huy sức mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tiến hành đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154 của Thường vụ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, địa phương về công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đạt hiệu quả cao. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt ở địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc Khmer và các tôn giáo địa bàn Bộ đội Biên phòng phụ trách trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới biển chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp giữa tuyên truyền đặc biệt và phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

VĂN LONGThông báo
Báo cáo - thống kê
Videos

 

lượt truy cập
  • Tất cả: 78656475

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.