Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Thời gian qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp đã quan tâm, chỉ đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng và doanh nghiệp, thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong khối về các nội dung PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân về công tác PCTN, lãng phí.

 Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Việc xây dựng kế hoạch PCTN; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn… Theo đó, ngay từ đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng như: Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đến nay đã kiểm tra, giám sát 12 tổ chức cơ sở đảng.

      Ngoài ra, Đảng ủy Khối doanh nghiệp còn tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 để đánh giá kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm qua; tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan; công khai tài chính của cơ quan, ký kết giao ước trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn; lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan trong việc sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; công bố kết quả thi đua, quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt như: Sử dụng điện, nước, xăng xe, giấy photocopy… của cơ quan một cách hợp lý, nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động. Từ đầu năm đã sửa đổi thực hiện quy chế dân chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và sử dụng tài chính công của cơ quan. Thông qua việc thực hiện cơ chế khoán chi và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan; qua đó ý thức của cán bộ, công chức về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài sản công, phục vụ thiết thực theo đúng quy định, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức cơ quan làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; có tinh thần đoàn kết, phối hợp giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cơ quan không có hiện tượng tham nhũng, tham ô, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc.

      Mặt khác, Đảng ủy Khối doanh nghiệp còn xây dựng, triển khai, lấy ý kiến sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định có liên quan đến công tác PCTN. Cụ thể như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, các quy định về sử dụng ngân sách, tài sản công luôn được lãnh đạo quan tâm và được niêm yết công khai. Trên cơ sở những quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản của cơ quan, mỗi cán bộ, công chức và người lao động có trách nhiệm chấp hành tốt nhất là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về tài chính cũng như tài sản của cơ quan. Trong mua sắm, luôn thực hiện tiết kiệm và kiểm soát chặt chẽ theo dự toán được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

      Thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng cán bộ, công chức trong cơ quan có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN. Ngoài ra, còn thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị và từng cán bộ, công chức; tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong khối; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm 2016. Bên cạnh  đó, các ban tham mưu triển khai kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đề ra; đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng thông qua họp lệ định kỳ. Đảng ủy Khối doanh nghiệp sẽ phát huy vai trò tổ chức các đoàn thể tại đơn vị, vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực cải tiến lề lối làm việc, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia tốt các phong trào do các cấp có thẩm quyền phát động đạt kết quả tốt. Đặc biệt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp sẽ phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đối với công tác PCTN, nhất là lĩnh vực thu, chi tài chính; quản lý tài sản công; công tác tổ chức cán bộ… Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát theo quy định. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính cơ quan tại hội nghị sơ kết và hội nghị cán bộ, công chức; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chính trị theo kế hoạch đề ra.

K.N

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 54007848
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.