Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; trong đó, tập trung nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ.

      Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo từ cấp trên, UBND TP. Sóc Trăng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác PCTN và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Khi đó, phòng Tư pháp có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phòng Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; phòng Tài chính Kế hoạch thành phố thực hiện về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý ngân sách và tài sản công; phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi kiểm tra quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và tham mưu cho UBND thành phố về công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại…. Tất cả các bộ phận tham mưu phải tích cực và phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác PCTN.

      Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Quy chế quy định rõ các tiêu chuẩn, chế độ, định mức trong chi thường xuyên và không thường xuyên theo đúng quy định. Đồng thời, UBND TP. Sóc Trăng còn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 10 người (có tới 8 kế toán tại các trường) và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đạt 100%; qua đó đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa và ngăn chặn xảy ra tình trạng tiêu cực.

      UBND TP. Sóc Trăng còn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc tác phong, đạo đức, lề lối làm việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp và nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ công dân. Điều này thể hiện rõ tại các bộ phận một cửa và một cửa liên thông. Ở đây, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, chứng thực hộ tịch, hợp đồng lao động và một số thủ tục khác được niêm yết công khai thuận tiện cho công dân đến liên hệ, giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tình hướng dẫn, thái độ lịch sự, hòa nhã với công dân, được công dân tin tưởng và hài lòng. Trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. Sóc Trăng đã tiếp nhận 47.045 hồ sơ các loại và giải quyết đạt 99.85% vụ việc.


Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP. Sóc Trăng tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, nhất là trong công tác PCTN

      Trong cùng kỳ, trên địa bàn không xảy ra tham nhũng; chưa phát hiện trường hợp cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhận quà, nộp lại quà tặng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, sai sót. Tuy nhiên, các lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công dễ làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng nên cũng cần phải có những định hướng phòng ngừa. 

      Theo đồng chí Võ Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng, đơn vị sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh PCTN. Khi đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường thường xuyên đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc đấu tranh PCTN. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân để phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, sẽ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để công tác PCTN đạt hiệu quả nhất định.
C.H

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 47595375
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.