Mỹ Xuyên: Chú trọng đến công tác phòng, chống tham nhũng
      Thời gian qua, Mỹ Xuyên luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, giữ vững niềm tin trong nhân dân. Qua một thời gian thực hiện, công tác PCTN của huyện Mỹ Xuyên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

      Để đạt được kết quả nói trên, những năm qua, UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các nhiệm vụ, giải pháp công tác PCTN và tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức thực hiện theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành huyện Mỹ Xuyên, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên được nâng lên, tạo thành phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Năm 2019, trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên tuyên truyền được 49 cuộc với 1.265 lượt người dự. Bên cạnh đó, huyện Mỹ Xuyên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp PCTN khác nhau. Cụ thể, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn phải công khai và thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội tại địa phương, nhất là công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai tài chính ngân sách, niêm yết công khai đối tượng chính sách, các công trình, dự án ngay tại trụ sở UBND xã, thị trấn và ban nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức theo đúng quy định pháp luật, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, thắc mắc của nhân dân. Mặt khác, UBND huyện Mỹ Xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là đối với một số lĩnh vực như: Đầu tư, xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tại địa phương, bảo đảm an sinh xã hội; xử lý các vấn đề chính đáng mà nhân dân và cử tri quan tâm, kiến nghị, đề xuất.

      Đồng chí Huỳnh Tín Nhiệm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết: Để phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, lãng phí, trong thời gian tới, Mỹ Xuyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong đấu tranh PCTN. Đặc biệt, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Xuyên sẽ chỉ đạo thường xuyên tổ chức triển khai Luật PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị; đồng thời tuyên truyền đến nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp có trình độ chuyên môn, kiến thức, năng lực, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tác phong có uy tín lãnh đạo và gần dân. Việc thực hiện công tác PCTN luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện...

      Như vậy, chính từ việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác PCTN ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở các địa phương của huyện Mỹ Xuyên trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn huyện.

K.N

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 47602642
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.