Mỹ Tú: Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng
Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và được tiến hành kiên quyết, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm. Chính vì thế, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng và tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
Theo đồng chí Lê Thanh Vị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc quán triệt Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn về việc cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên phải phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị, địa phương. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, huyện đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp khoảng 240 cuộc và quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác quản lý một cách chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời chỉ ra những ưu điểm để cán bộ, đảng viên phát huy; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động, khắc phục, chấn chỉnh. Trong đó, tăng cường giám sát chuyên đề, mở rộng giám sát trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm để chủ động phòng ngừa. Đáng mừng, qua công tác quản lý, hoạt động giám sát cho thấy, các cấp ủy, chính quyền đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Hầu như mọi hoạt động đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTN, huyện còn thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn và quan tâm, tạo điều kiện chăm bồi, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng tốt hơn.
 
Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: S.M
 
Không những vậy, Huyện ủy, UBND huyện còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN như: Công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác (chuyển đổi 29 công chức, viên chức); thực hiện nghiêm minh quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc giao quyền tự chủ về tài chính, biên chế, giao khoán kinh phí hoạt động và sử dụng công quỹ theo quy định. Song song đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Khi đó, huyện chỉ đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phụ vụ và năng lực công tác của cán bộ, công chức; không để nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo được niềm tin, nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Điều này thể hiệ rõ nhất ở mô hình một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, văn bản điện tử, chữ ký số... Đối với việc công khai các thủ tục hành chính cũng như rút ngắn thời gian giải quyết công việc đã phục vụ tốt cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mỹ Tú quan tâm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế với cải cách công vụ. 
 
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hoạt động công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra chặt chẽ. Nội dung kiểm tra về chấp hành giờ giấc làm việc; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; công khai minh bạch các thủ tục hành chính; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc; thực hiện văn hóa nơi công sở, văn hóa giao tiếp, ứng xử… Tính từ năm 2017 đến nay, huyện đã kiểm tra công vụ 61 lượt và đã kịp thời nhắc nhở, xử lý đối với những trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định. 
 
Nhìn chung, công tác PCTN trên địa bàn huyện Mỹ Tú được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lồng ghép nội dung công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát và đã thực hiện kiểm tra, giám sát 2 cuộc về PCTN. Cơ quan chức năng trên địa bàn đã thực hiện 8 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng thu-chi ngân sách; 8 cuộc thanh tra về thực hiện các quy định pháp luật. Ngoài ra, HĐND huyện đã tiến hành 16 cuộc giám sát chuyên đề một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã thật sự đi vào đời sống của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ trong PCTN theo chức năng, nhiệm vụ đã góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng trên địa bàn.
 
S.M 
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos

 

lượt truy cập
  • Tất cả: 79653282

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.