Lượt xem: 4227
Danh mục các đề tài, dự án mới giai đoạn 2018 - 2020

  STT

Tên dự án

Đơn vị chủ trì

Mục tiêu

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng

- Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường nước ao nuôi, giảm dịch bệnh, giá thành cạnh tranh; sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, phục vụ nuôi trồng thủy sản được xã hội chấp nhận.
- Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 02 dòng chế phẩm sinh học phục vụ xử lý môi trường ao nuôi thủy sản.
- Sản xuất thử nghiệm 1.000 lít cho mỗi dòng sản phẩm trong đợt 1; 5.000 lít cho mỗi dòng sản phẩm ở đợt 2 và đợt 3, đảm bảo có chất lượng cao hơn và giá thành sản phẩm thấp hơn sản phẩm tương tự trên thị trường.
- Thực hiện khảo nghiệm, đánh giá chất lượng, đăng ký giấy phép lưu hành và thương mại hóa sản phẩm.
- Tổ chức 03 cuộc hội thảo giới thiệu về sản phẩm của dự án.

- Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình sản xuất 2 chế phẩm phù hợp điều kiện của tỉnh Sóc Trăng.
- Phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II thực hiện khảo sát hiệu lực và đánh giá hiệu quả của từng loại chế phẩm.
- Tổ chức 03 cuộc hội thảo giới thiệu các chế phẩm thuộc dự án trong nuôi trồng thủy sản tại địa bàn Sóc Trăng.
- Đăng ký giấy phép lưu hành và thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khi kết thúc dự án.
- Đầu tư trang thiết bị, cải tạo nhà xưởng đảm bảo đồng bộ phục vụ sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện quy trình sản xuất và mở rộng phát triển sản xuất sau khi kết thúc dự án.

2018-2020

2

Xây dựng mô hình giáo dục  tích hợp STEM (Science -Technology - Engineering -Mathematics) cho học sinh phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng

Trường Đại học Khoa học Xã hội     và Nhân văn

- Giáo dục tích hợp STEM giúp cho học sinh có kiến thức tổng hợp về các môn học: Khoa học (S), Công nghệ (T), Kỹ thuật (E) và Toán học (M) cùng với việc hình thành kỹ năng sống cho học sinh tích hợp trong mô hình giáo dục STEM như tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; khả năng tư duy chiến lược và định hướng mục tiêu; kỹ năng quản lý thời gian;
- Hình thành 03 điểm mô hình giáo dục STEM ở học sinh 03 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
- Nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả tác động của giáo dục tích hợp STEM đến học sinh;- Tập huấn giáo viên đáp ứng năng lực giảng dạy tích hợp STEM.

- Xây dựng chương trình và mô hình giáo dục tích hợp STEM cho học sinh tiểu học, THCS, THPT.

- Thiết kế chương trình giáo dục phẩm chất nhà khoa học, kỹ năng tư duy, kỹ năng học tập tích hợp trong giáo dục STEM.
- Thiết kế hệ thống bài giảng, dự án học tập, hoạt động trải nghiệm tích hợp STEM cho học sinh tiểu học, THCS, THPT.
- Triển khai giảng dạy tích hợp STEM tại 03 điểm trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
- Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của chương trình giáo dục STEM đối với động lực và hứng thú học tập.
- Xây dựng nội dung và phương pháp tập huấn giảng dạy tích hợp STEM cho giáo viên tại 03 điểm trường tiểu học, THCS, THPT.

2018-2020

3

Xây dựng mô hình nuôi cá bông lau (Pangasius krempfi) trong ao đất ở tỉnh Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

- Xây dựng thành công mô hình nuôi cá bông lau trong ao đất góp phần tăng thu nhập cho các hộ nuôi thủy sản, phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng.
- Đa dạng hóa các đối tượng nuôi cho người dân, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Sóc Trăng.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá bông lau trong ao đất sử dụng nguồn giống nhân tạo, đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Tỷ lệ sống:  ≥ 70%.
+ Kích cỡ cá thu hoạch: 1 - 1,2 kg/con.
+ Năng suất: ≥ 10 tấn/ha.
+ Thời gian nuôi: 10 - 12 tháng.
- Đào tạo 6 kỹ thuật viên về kỹ thuật nuôi cá bông lau trong ao đất.
- Xây dựng mô hình tiêu thụ cá thương phẩm theo hình thức liên kết theo chuỗi giá trị ngắn và hiệu quả nhất.

- Khảo sát tình hình nuôi cá bông lau ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Khảo sát chọn địa điểm và chọn hộ tham gia xây dựng mô hình.
- Xây dựng nuôi cá bông lau trong ao đất sử dụng nguồn giống nhân tạo với mật độ nuôi khác nhau.
- Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật nuôi cá bông lau trong ao đất, hội thảo.
- Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình.

2018-2019

4

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật)

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vòng Tròn Việt

- Xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái kết nối các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.
- Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng 02 mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng với quy mô 10ha/mô hình.
- Đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình.

 

- Đánh giá hiện trạng và đề xuất điểm, tuyến phát triển các mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái sông nước miệt vườn tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
- Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đất ngập nước tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
- Xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
- Giới thiệu mạng lưới các mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung.
- Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình; các giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình nhằm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng.
- Tổ chức Hội thảo khoa học.
- Báo cáo tổng hợp dự án.

2018-2020

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái tỉnh Sóc Trăng gắn với đặc thù văn hóa Khmer

Trường Đại học Công nghiệp  Thành phố Hồ Chí Minh

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng.

- Nghiên cứu định tính:
+ Hệ thống cơ sở lý thuyết và các khái niệm liên quan đến Du lịch sinh thái. Tìm hiểu những nét độc đáo của văn hóa Khmer bao gồm: văn hóa lễ hội và ẩm thực có thể khai thác trong phát triển Du lịch sinh thái tỉnh Sóc Trăng.
+ Hệ thống cơ sở lý thuyết, tổng lược các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu kết hợp với văn hóa lễ hội và ẩm thực của đồng bào Khmer nhằm đề xuất mô hình nghiên cứu, hoàn thiện mô hình nghiên cứu sơ bộ; điều chỉnh, bổ sung thang đo và các biến quan sát làm cơ sở xây dựng bảng khảo sát cho nghiên cứu định lượng tiếp theo.
+ Thu thập và xử lý các dữ liệu thứ cấp, phân tích thực trạng; xây dựng căn cứ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch sinh thái gắn với văn hóa lễ hội và ẩm thực của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.
- Nghiên cứu định lượng, bao gồm 2 giai đoạn:
+ Định lượng sơ bộ: Nhằm kiểm tra độ tin cậy của thang đo, gạn lọc biến quan sát, hoàn thiện thang đo và mô hình nghiên cứu chính thức.
+ Định lượng chính thức: Nhằm kiểm định sự phù hợp của thang đo, mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.
- Hội thảo nhằm thảo luận kết quả nghiên cứu.
- Viết Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

 

6

Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

- Xác định nhiệt độ và thời gian tối ưu để chưng cất tinh dầu sả chanh trực tiếp bằng hơi nước đối với quy mô sản xuất 100 kg nguyên liệu/mẻ, dự kiến thử nghiệm 12 mẻ (12 lần), thể tích tinh dầu thu được khoảng 4,8 lít.
- Xây dựng quy trình sản xuất tinh dầu sả chanh theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11425:2016 (ISO 3217:2016) và có hiệu quả kinh tế.
 - Công bố tiêu chuẩn cơ sở và được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Chuyển giao công nghệ cho Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng và nhân rộng tại địa phương.

 

- Xác định nhiệt độ và thời gian tối ưu để chưng cất tinh dầu sả chanh trực tiếp bằng hơi nước đối với quy mô sản xuất 100 kg nguyên liệu/mẻ.

- Xây dựng quy trình sản xuất tinh dầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11425:2016 (ISO 3217:2016) và có hiệu quả kinh tế.
- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  an toàn thực phẩm.
- Tổ chức 01 cuộc Hội thảo đánh giá chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình.

 


File đính kèm
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
 
lượt truy cập
  • Tất cả: 22545111
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473
Cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 263/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/12/2010
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.