Lượt xem: 727
Điện lực Sóc Trăng thông báo về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 05/5/2021 đến ngày 09/5/2021
              Công ty Điện lực Sóc Trăng xin thông báo lịch ngừng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 05/5/2021 đến ngày 09/5/2021 tại các khu vực tỉnh Sóc Trăng như sau:

             I. Ngày 05/5/2021:

             1. Huyện Cù Lao Dung:
- Từ 08g00 đến 14g30:Một phần ấp An Nghiệp − xã An Thạnh 3.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

             2. Huyện Châu Thành:
- Từ 07g30 đến 11g30:Một phần ấp Cống Đôi − xã Hồ Đắc Kiện.
- Từ 13g00 đến 16g30:Một phần ấp Trà Quýt – thị trấn Châu Thành.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              3. Huyện Kế Sách:
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần các ấp An Bình, An Thới − thị trấn An Lạc Thôn; một phần ấp Hòa Lợi − xã Xuân Hòa.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              4. Huyện Long Phú:
- Từ 08g00 đến 08g30:Một phần các ấp Hòa Hưng, An Hưng, Thạnh Đức − xã Long Đức.
- Từ 08g00 đến 15g00:Một phần các ấp Thạnh Đức, Hòa Hưng − xã Long Đức.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              5. Thành phố Sóc Trăng:
- Từ 07g30 đến 16g00: Đường Quốc Lộ 1 – phía khu dân cư Minh Châu (từ giáp nhà số 111 đến giáp nhà số 207).
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              6. Thị xã Ngã Năm:
- Từ 07g30 đến 16g00:Một phần ấp Vĩnh Hòa – xã Vĩnh Quới.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               7. Thị xã Vĩnh Châu:
- Từ 08g00 đến 13g00:Một phần xã Vĩnh Hiệp.
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần phường Vĩnh Phước.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               II. Ngày 06/5/2021:

               1. Huyện Cù Lao Dung:
- Từ 08g00 đến 09g30:Một phần ấp Bình Du − xã An Thạnh 2.
- Từ 08g00 đến 14g30:Một phần ấp An Thường − xã An Thạnh 1.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               2. Huyện Kế Sách:
- Từ 08g00 đến 10g00: Một phần xã Đại Hải.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              3. Huyện Long Phú:
- Từ 08g00 đến 16g30: Một phần các ấp Cái Quanh, Cái Đường, Cái Xe, Tân Hội − xã Tân Thạnh.
- Từ 08g00 đến 15g00:Một phần các ấp Thạnh Đức, Lợi Đức − xã Long Đức. 
- Từ 08g00 đến 08g30 và từ 14g30 đến 15g00:Một phần các xã Hậu Thạnh, Long Đức; một phần ấp Ngãi Hòa – thị trấn Đại Ngãi; một phần ấp Sóc Dong – xã Tân Hưng; một phần ấp Khoan Tang – thị trấn Long Phú.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              4. Huyện Mỹ Xuyên:
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần các ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên.
- Từ 08g00 đến 08g30 và từ 15g30 đến 16g00:Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực) – thị trấn Mỹ Xuyên.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              5. Huyện Trần Đề:
- Từ 08g30 đến 17g30:Một phần ấp Nhà Thờ − xã Trung Bình.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              6. Thành phố Sóc Trăng:
- Từ 07g30 đến 16g00:Đường Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt), Lê Duẩn – phía đối diện khu dân cư 5A (từ giáp nhà số 497 đến giáp đường Lý Thường Kiệt).
- Từ 07g30 đến 12g30: Đường Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê (từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp đường Lê Lợi).
- Từ 11g00 đến 16g30:Đường 30/4 (từ giáp nhà số 616, 853 đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), Đoàn Thị Điểm.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

             7. Thị xã Ngã Năm:
- Từ 07g30 đến 10g00:Một phần ấp Mỹ Lộc 1 – xã Mỹ Bình.
- Từ 10g10 đến 11g10:Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình.
- Từ 13g30 đến 16g00: Một phần ấp Mỹ Tường – xã Mỹ Quới.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

             8. Thị xã Vĩnh Châu:
- Từ 08g00 đến 15g00:Một phần xã Vĩnh Hải.
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần xã Vĩnh Hiệp.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              III. Ngày 07/5/2021:

              1. Huyện Long Phú:
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần Ấp 2 − xã Châu Khánh.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

             2. Huyện Mỹ Xuyên:
- Từ 07g00 đến 12g00:Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú 1.
- Từ 08g00 đến 12g00: Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa − xã Gia Hòa 1. 
- Từ 08g00 đến 13g30: Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực) – thị trấn Mỹ Xuyên.
- Từ 13g00 đến 17g00:Một phần ấp Nhơn Hòa − xã Gia Hòa 2.
- Từ 14g00 đến 17g00:Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              3. Thành phố Sóc Trăng:
- Từ 07g30 đến 12g30:Khu vực Kinh Quản Khuôl (từ giáp nhà số 1025/19 đường 30/4 đến giáp nhà số  612/57/8 đường Mạc Đĩnh Chi).
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              4. Thị xã Vĩnh Châu:
- Từ 08g00 đến 11g30:Một phần xã Vĩnh Hiệp.
- Từ 08g00 đến 16g00: Một phần xã Lạc Hòa.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               IV. Ngày 08/5/2021:

              1. Huyện Long Phú:
- Từ 08g00 đến 16g30:Một phần Ấp 4 − xã Châu Khánh.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              2. Huyện Trần Đề:
- Từ 08g00 đến 11g30:Một phần các ấp Đầu Giồng, Giồng Chùa − thị trấn Trần Đề; xã Trung Bình; một phần các ấp Nam Chánh, Sóc Lèo − xã Lịch Hội Thượng; một phần các ấp Hội Trung, Sóc Lèo B − thị trấn Lịch Hội Thượng; một phần ấp Giồng Chát − xã Liêu Tú.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

              3. Thành phố Sóc Trăng:
- Từ 07g30 đến 14g00:Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 264, 555 đến giáp ngã Ba Trà Tim), khu dân cư Trần Hưng Đạo ( khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Quốc Lộ 1A.
- Từ 08g00 đến 15g30: Đường Phú Lợi - phía UBND thành phố (từ giáp đường Nguyễn Văn Linh đến giáp đường Trần Hưng Đạo).
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               4. Thị xã Ngã Năm:
- Từ 07g30 đến 16g00:Một phần Khóm 4 − Phường 1; các khóm Tân Quới, Tân Thành và Khóm 1 − Phường 2.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.

               V. Ngày 09/5/2021:

               1. Thị xã Vĩnh Châu:
- Từ 08g00 đến 16g00: Một phần các xã Hòa Đông, Vĩnh Hải.
Lý do: Sửa chữa, nâng cấp và phát triển lưới điện.
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
 
lượt truy cập
  • Tất cả: 22670905
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473
Cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 263/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/12/2010
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.