Lượt xem: 902
An Thạnh 3 hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
       An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) là xã tiếp giáp với Biển Đông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xã có 5 ấp với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.755 ha, dân số trên 10.654 người, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sinh sống đan xen.

       Trước khi triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã có xuất phát điểm rất thấp, kinh tế - văn hoá – xã hội còn chậm phát triển, quốc phòng – an ninh còn nhiều hạn chế; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn; kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, trường học chưa đáp ứng nhu cầu; sản xuất, chăn nuôi còn nhiều lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hệ thống thủy lợi chưa được liên hoàn và khép kín, kinh tế manh mún, nhỏ lẻ… Tuy xuất phát điểm thấp, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước; bên cạnh đó, xã có tuyến đường ô tô đến trung tâm xã, 2 tuyến đường đal bao quanh và các tuyến nhánh rẽ… cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại thúc đẩy phát triển kinh tế của xã. An Thạnh 3 là vùng đất phù sa bồi đắp nên có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển sản xuất rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, vùng đất này còn có tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tất cả những lợi thế đó đang dần được tạo đà phát triển cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

       An Thạnh 3 xác định công tác tuyên truyền vận động phải thực hiện trước một bước theo hình thức “mưa dầm thấm lâu”, theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân, để xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã. Điển hình như ấp An Bình, bà con nơi đây rất đồng tình và tích cực tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn. Tuyến đường liên xóm, liên ấp phục vụ việc đi lại cho hàng trăm hộ dân sinh sống và sản xuất với tổng diện tích trên 247,64 ha. Ngay khi được tuyên truyền vận động, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người, sức của để làm đường giao thông, thắp sáng đường quê. Con đường đất nhỏ hẹp, trời mưa lầy lội ngày nào giờ đã được thay thế bằng con đường bê tông sạch sẽ, thuận lợi đi lại, giao thương, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê này.
  Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hàng chục hecta đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trường học... Chặng đường xây dựng nông thôn mới xã An Thạnh 3 đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

       Nhưng ý thức được xây dựng NTM “mang lại ý nghĩa rất lớn đối với người dân vùng nông thôn” trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nên chính quyền và nhân dân nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Các cấp ủy đảng, chính quyền xã An Thạnh 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các ấp triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung trong xây dựng nông thôn mới. Đặt biệt là phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Kết quả, đến nay tổng nguồn vốn huy động là 176 tỷ 320 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 7 tỷ 834 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 18 tỷ 172 triệu đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 200 triệu đồng, vốn lồng ghép 54 tỷ 286 triệu đồng... và vốn huy động đóng góp của nhân dân 48 tỷ 551 triệu đồng.

Nhiều mô hình trồng trọt có hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn xã

       Đến nay, An Thạnh 3 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đã làm mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên 62km đường trục xã, liên xã, đường trục ấp, liên ấp và đường ngõ xóm, có 5/5 ấp đạt tiêu chí này; đầu tư xây dựng đê bao quốc phòng 9,5km và đê bao tả hữu, nạo vét 28 kênh rạch dài 55,7km và đầu tư xây dựng kiên cố 14 cống bọng, có 5/5 ấp đạt tiêu chí. Các tiêu chí y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư và triển khai thực hiện có hiệu quả. Một trong những hiệu quả nổi bật từ phong trào xây dựng nông thôn mới của xã An Thạnh 3 chính là thu nhập và đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ nét, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên, bộ mặt nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

       Hàng năm, UBND xã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, nghiên cứu sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Bên cạnh đó, xã An Thạnh 3 thường xuyên phối hợp các ngành chuyên môn đánh giá hiệu quả sản xuất của các tổ hợp tác, hợp tác xã, nghiên cứu, đổi mới cách thức sản xuất phù hợp như nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ… Một số cây, con đang có triển vọng như nhãn tím, tôm 1 gió... và các cây trồng phục vụ nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản cũng như việc phát triển chăn nuôi đàn bò, đàn dê… Đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả trong tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.

       MTTQ xã An Thạnh 3 đã huy động, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia nhiệt tình các hoạt động lao động công ích, giúp các hộ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Các mô hình đã góp phần thúc đẩy và phát triển sản xuất, trở thành một trong những tiêu chí quan trọng và là khâu then chốt trong phát triển kinh tế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực và thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

       Với phương châm lấy nông nghiệp làm nền tảng hợp tác sản xuất và tiêu thụ, đến nay xã thành lập 02 hợp tác xã nông nghiệp với 47 thành viên tham gia, hoạt động có hiệu quả và hàng năm đều có lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước nên người dân nhiệt tình tham gia vào hợp tác xã. 

       Giai đoạn tới, xã có rất nhiều lợi thế được đầu tư như công trình nâng cấp Tỉnh lộ 933B, thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu thực hiện bằng vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới. Đây sẽ là điều kiện để xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% lao động qua đào tạo; 5/5 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0%. Giai đoạn 2025 - 2030, xã sẽ triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

       Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình xây dựng và phát triển vùng nông thôn có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Với những định hướng và việc làm cụ thể, thiết thực, An Thạnh 3 tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020, làm tiền đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trước mắt là phát huy nội lực, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng xã An Thạnh 3 phát triển nhanh, bền vững.

Thanh Quang

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
 
lượt truy cập
  • Tất cả: 22514215
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473
Cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 263/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/12/2010
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.