Lượt xem: 500
Sóc Trăng: Thực hiện các chính sách bảo đảm quyền con người trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       Sóc Trăng là tỉnh có ba dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khmer cùng chung sống hòa thuận từ lâu đời; với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng mang đậm màu sắc của các dân tộc, cùng nhiều hoạt động văn hóa, phong tục tập quán phong phú như: Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ Dâng Bông, hát Dù Kê, múa Lâm Thôn.... mang đậm dấu ấn phong tục, tập quán, nếp sống của người dân nơi đây. Các lễ hội văn hóa phi vật thể mang bản sắc riêng nhưng luôn hội tụ và lan tỏa sự giao thoa văn hóa các dân tộc anh em.

       Với đặc điểm là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện cho các dân tộc phát triển bình đẳng, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc về vật thể, phi vật thể, tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được chú trọng; tầm vóc các lễ hội truyền thống, nhất là Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được nâng lên.... những kết quả này đã góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người tại địa phương.

       Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục cụ thể hóa các chính sách bảo đảm quyền con người thành các mục tiêu, nhiệm vụ đưa vào Nghị quyết Đại hội để tập trung chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết đã đưa ra 23 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện đến năm 2025. Trong đó, có 17 chỉ tiêu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và xác định những nhiệm vụ cần làm ngay để tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

       Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Nghị quyết đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh…. góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản, vững chắc cho công tác đấu tranh về nhân quyền.

       Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội.

       Xác định quyền con người là một trong những vấn đề quan trọng được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá, nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm mục đích phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động gây mất an ninh chính trị, tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Bên cạnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội góp phần bảo đảm quyền con người tại địa phương, Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu này, cần phải xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ theo hướng hiện đại. Tăng cường nắm tình hình, đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, tranh chấp khiếu kiện, an ninh thông tin... kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Triển khai các biện pháp quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, giữ vững an ninh - trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của người dân.

       Thời gian tới, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; để cùng với cả nước đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền cơ bản của công dân và góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Việt Triều

1 2 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
 
lượt truy cập
  • Tất cả: 22670528
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473
Cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 263/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/12/2010
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.