Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
190/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung năm 2023 Tải về
38/QĐ-UBND 09/01/2024 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2023 Tải về
59/QĐ-UBND 19/01/2023 QĐ v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung năm 2022 Tải về
7/2022/QĐ-UBND 12/05/2022 Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
249/QĐ-UBND 27/01/2022 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Úy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung năm 2021 Tải về
24/2019/QĐ-UBND 30/09/2019 V/v bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính. Tải về
23/2019/QĐ-UBND 27/09/2019 V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Tải về
203/QĐ-UBND 18/02/2019 QĐ v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung năm 2018 Tải về
118/CTUBND-HC 06/02/2018 Công văn về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử Tải về
110/CTUBND-HC 01/02/2018 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị Tải về
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.