Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.616.042

Văn phòng

1. Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện công tác hành chính, cải cách hành chính, văn thư, quản trị và công tác pháp chế của cơ quan Sở; thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành; tổng hợp tình hình GDĐT của tỉnh.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Dự kiến lịch làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở; tổng hợp, báo cáo tình hình GDĐT trên địa bàn tỉnh theo từng tháng, quý, năm, 05 năm và theo yêu cầu của Giám đốc;

b) Phối hợp công tác với Công đoàn cơ sở cơ quan chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan;

c) Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành giáo dục; tổng hợp, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức và tham gia xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức phong tặng, khen tặng và kỉ niệm chương của ngành;

d) Kiểm tra thể thức các văn bản trước khi ban hành, đúng thủ tục hành chính, đúng với quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo đúng nghiệp vụ văn thư lưu trữ;

đ) Thực hiện công tác quản trị của cơ quan, quản lý tài sản, mua sắm, tu bổ các phương tiện làm việc, học tập sinh hoạt, phương tiện đi lại của cơ quan;

e) Tổ chức mua sắm và phân phối văn phòng phẩm; tiếp nhận, quản lí, phân phối và thanh toán chi phí các tài liệu khác theo chỉ đạo của Giám đốc (trừ văn bằng, chứng chỉ);

g) Tổ chức hội nghị tổng kết, họp mặt của ngành, phục vụ các hội nghị của lãnh đạo Sở; phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức các hội nghị chuyên đề; tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác với cơ quan Sở;

h) Tổng hợp, báo cáo Giám đốc các thông tin về GDĐT trên địa bàn tỉnh do các cơ sở giáo dục báo cáo hoặc các cơ quan thông tin cung cấp, đăng tải; dự thảo các văn bản để trả lời hoặc yêu cầu cải chính theo phân công của Giám đốc;

i) Tổ chức, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Sở; thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, đảm bảo phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp, an toàn văn minh tại cơ quan;

k) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế; đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chức năng thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành GDĐT;

l) Phối hợp với các phòng chức năng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, công tác tham mưu các vấn đề pháp lý trong phạm vi ngành GDĐT;

m) Chánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở trong các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; Phiếu cấp nhiên liệu; Lệnh điều xe; Giấy đi đường; Giấy giới thiệu, Giấy mời họp trong phạm vi ngành, các bản sao y, sao lục văn bản hoặc một số văn bản khác theo chỉ đạo của Giám đốc;

n) Chánh Văn phòng dự họp lệ hàng tháng cùng Ban Giám đốc Sở;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.Nhân sự Văn phòng Sở

 
Bùi Nguyễn Huy Phong
Chánh Văn phòng
Buinguyenhuyphong@soctrang.edu.vn
0918.388.428

 
Phan Văn Bình
Phó Chánh Văn phòng
Phanvanbinh@soctrang.edu.vn
0978.147.839

 
Lư Thị Tú Nhan
Văn thư
Luthitunhan@soctrang.edu.vn
0987.401.696

Trương Hoàng Đảo
Chuyên viên
Truonghoangdao@soctrang.edu.vn
0939.379.871
 
Nguyễn Hoàng Xuân Thảo
Nhân viên phục vụ
0967.735.074
 
  

Cao Thị Xuân
Nhân viên phục vụ
0968.049.808


 
Nguyễn Văn Kính
Lái xe
0912.589.709


Đỗ Tiến Dũng
Bảo vệ
0399.303.442  
                                                                                                                                                                                                           
                      
  
 
  • Tất cả: 1385730
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.