DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
62 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Các cơ sở giáo dục khác
3 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Kiểm định chất lượng giáo dục
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Các cơ sở giáo dục khác
8 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Các cơ sở giáo dục khác
9 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Các cơ sở giáo dục khác
10 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Các cơ sở giáo dục khác
11 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Các cơ sở giáo dục khác
12 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục trung học
13 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục trung học
14 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục trung học
15 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục trung học
16 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giáo dục trung học
17 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Các cơ sở giáo dục khác
18 Phê duyệt liên kết giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Đào tạo với nước ngoài
19 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đào tạo với nước ngoài
20 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thi, tuyển sinh
1234


VĂN BẢN MỚI
  • Tất cả: 1304513
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.