LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 25, từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 tới ngày 20 tháng 6 năm 2021
Từ ngày 07/06/2021 tới ngày 13/06/2021
Ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
14/06/2021
- Giám đốc họp trao đổi về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 với Trưởng phòng GDĐT Long Phú và Hiệu trưởng các trường lúc 7g30, với Trưởng phòng GDĐT Trần Đề và Hiệu trưởng các trường lúc 9 giờ tại phòng Họp số 1 của Sở (giao Phòng KHTC chuẩn bị nội dung, thông báo mời thành phần cùng dự); Dự họp trao đổi về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 13g30 (thành phần tham dự theo Giấy mời số 1236/GM-SGDĐT).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 05 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021” tại Kho bạc Nhà nước tỉnh lúc 8g30 (theo Thư mời 272/TM-UBND).
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Trần Thị Thu Hằng làm việc tại cơ quan.
Thứ ba
15/06/2021
- Giám đốc đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT của huyện Mỹ Tú theo Công văn 1171/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2021, làm việc tại THPT Huỳnh Hữa Nghĩa lúc 7g30 (Phòng GDTrH, KTQLCL, GDTX, Thanh tra Sở cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g15); Dự họp đánh giá tình hình KT-XH và phân tích chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 tại Hội trường số 2, VP Tỉnh ủy lúc 13g30 (theo Thư mời 285/TM-UBND).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười, PGĐ Trần Thị Thu Hằng họp với Đoàn khảo sát các điểm trường bức xúc trên địa bàn tỉnh tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 8 giờ (phòng KHTC chuẩn bị nội dung làm việc)
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT của thị xã Ngã Năm theo Công văn 1171/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2021, làm việc tại THPT Mai Thanh Thế lúc 13g30 (Phòng GDTrH, KTQLCL, GDTX, Thanh tra Sở cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 12g15).
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên dự họp trực tuyến với Công ty TNHH Tromso tỉnh Horoshima, Nhật Bản về việc giới thiệu tính năng của máy lọc nước đã lắp đặt tại tỉnh Sóc Trăng tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 9 giờ (theo Thư mời 275/TM-UBND).
Thứ tư
16/06/2021
- Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 theo Thư mời số 286/TM-UBND tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 8 giờ (cả ngày).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi khảo sát sơ bộ trường Tiểu học An Ninh D, huyện Châu Thành lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 7 giờ); Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT của TP Sóc Trăng theo Công văn 1171/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2021, làm việc tại THPT Hoàng Diệu lúc 13g30 (Phòng GDTrH, KTQLCL, GDTX, Thanh tra Sở cùng đi).
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT của huyện Thạnh Trị theo Công văn 1171/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2021, làm việc tại THPT Trần Văn Bảy lúc 7g30 (Phòng GDTrH, KTQLCL, GDTX, Thanh tra Sở cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g15).
- PGĐ Trần Thị Thu Hằng làm việc tại cơ quan.
Thứ năm
17/06/2021
- Giám đốc họp trao đổi về chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 với Trưởng phòng GDĐT Mỹ Tú và Hiệu trưởng các trường lúc 7g30, với Trưởng phòng GDĐT Cù Lao Dung và Hiệu trưởng các trường lúc 9 giờ tại phòng Họp số 1 của Sở (giao Phòng KHTC chuẩn bị nội dung, thông báo mời thành phần cùng dự); Họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo Quyết định số 594/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2021 tại Hội trường Sở lúc 14 giờ (Phòng KTQLCL và GDTrH chuẩn bị nội dung làm việc).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp Tổ biên soạn xây dựng  Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch ngân sách 3 năm 2022 – 2024 tại phòng Họp số 2 của Sở lúc 8 giờ (Các thành viên chuẩn bị nội dung báo cáo).
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên nghỉ phép năm.
- PGĐ Trần Thị Thu Hằng đi đánh giá ngoài trường MN Họa Mi, huyện Cù Lao Dung lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ); Họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hội trường Sở lúc 14 giờ. 

Thứ sáu
18/06/2021
- Giám đốc chỉ đạo công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022; Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 8 năm thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 8 giờ (theo Thư mời 282/TM-UBND); Họp Hội đồng sáng kiến tỉnh tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 13g30 (theo Thư mời số 289/TM-UBND).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp với bộ phận TĐKT cơ quan về việc Báo cáo thi đua cụm 8 tại phòng làm việc lúc 8 giờ.
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên chỉ đạo công tác Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- PGĐ Trần Thị Thu Hằng làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Hội ý tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 15g30 (Chánh Văn phòng cùng dự).
Thứ bảy
19/06/2021
- Giám đốc chỉ đạo công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên chỉ đạo công tác Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
Chủ nhật
20/06/2021
- Giám đốc chỉ đạo công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- PGĐ Danh Hoàng Nguyên chỉ đạo công tác Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời những cuộc họp do Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc Sở chủ trì mà không có thư mời riêng.

VĂN BẢN MỚI
  • Tất cả: 379257
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.