Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
Phongktkd.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.612.210

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi tuyển sinh cấp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi và các kỳ thi tốt nghiệp theo quy chế thi của Bộ GDĐT; kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra đầu vào của giáo dục thường xuyên, kiểm tra học kỳ, tuyển sinh cấp trung học; thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp phổ thông theo đúng quy chế của Bộ GDĐT;

b) Tổ chức quản lý các phôi bằng, chứng chỉ; quản lý, xét duyệt, cấp phát văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở (kể cả giáo dục thường xuyên), giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận học sinh giỏi, giấy chứng nhận nghề phổ thông và các loại giấy chứng nhận liên quan đến thi cử theo đúng quy định của Bộ GDĐT;

c) Quản lý và phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thẩm định văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành;

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.


Nhân sự Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục
 
 
Hứa Phước An
Phó Trưởng phòng
 Huaphuocan@soctrang.edu.vn
0914.670.967


Ngô Nhàn Hạ
Chuyên viên
Ngonhanha@soctrang.edu.vn
0939.958.800

Phùng Quách Vĩnh
Chuyên viên
Phungquachvinh@soctrang.edu.vn
0393.636.336

 

  • Tất cả: 1385606
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.