Lượt xem: 780
Kết quả điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020
Tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn 2016-2020 khá cao, từ 84,7% đến 98% người dân hài lòng. Trong các tiêu chí khảo sát, phần lớn người dân hài lòng với tiêu chí Tiếp cận dịch vụ, Kết quả giáo dục; Hoạt động giáo dục và Môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất có tỷ lệ hài lòng thấp hơn các tiêu chí khác. 

         Theo Báo cáo số 676/BC-SGDĐT ngày 05/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình, kết quả điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, hàng năm, từ năm 2016 đến năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đều lập phương án điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; sau đó triển khai thực hiện. Mục tiêu của công tác điều tra là đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công một cách khoa học, khách quan; xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân đối với việc cung cấp dịch vụ giáo dục công lập; từ đó, cơ quan quản lý giáo dục đề xuất những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công.

Tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
trong giai đoạn 2016-2020 từ 84,7% đến 98%.

         Theo phương án điều tra hàng năm, nội dung điều tra, khảo sát gồm: Tiếp cận dịch vụ giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; sự phát triển của học sinh. Kết quả hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020 như sau:

            - Năm 2016, phần lớn người dân được khảo sát (84,7%) hài lòng về dịch vụ giáo dục công lập. Trong 05 thành phần của dịch vụ giáo dục công lập, có 04 thành phần có tỷ lệ người dân hài lòng cao (trên 84%) bao gồm: Kết quả giáo dục, hoạt động giáo dục, tiếp cận dịch vụ và môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là nội dung có tỷ lệ người dân không hài lòng nhiều nhất (33%). Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở các cấp học có sự khác biệt. Mầm non, tiểu học là hai cấp học nhận được sự hài lòng khá cao của người dân ở cả 05 thành phần của dịch vụ giáo dục. THCS cũng đạt được sự hài lòng của người dân, tuy nhiên điểm đánh giá còn chưa được cao và ổn định. THPT là cấp học duy nhất chưa đạt đến sự hài lòng của người dân ở cả 05 thành phần dịch vụ giáo dục.

            - Năm 2017, chỉ số hài lòng của người dân đối với tổng thể dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 đạt khá cao (98%). Trong 5 lĩnh vực được khảo sát về dịch vụ giáo dục, người dân hài lòng nhất là Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục (97%). Tiếp theo là Tiếp cận dịch vụ và Môi trường giáo dục (96%); cuối cùng là Cơ sở vật chất (93%).

            - Năm 2018, chỉ số hài lòng của người dân đối với tổng thể giáo dục công là 96%. Trong 5 lĩnh vực được khảo sát về dịch vụ giáo dục trong năm 2018, người dân hài lòng nhất là Tiếp cận dịch vụ và Kết quả giáo dục (96%); tiếp theo là Hoạt động giáo dục (95%) và Môi trường giáo dục (92%); cuối cùng là Cơ sở vật chất (73%).

            - Năm 2019, trong 5 lĩnh vực được khảo sát về dịch vụ giáo dục, người dân hài lòng nhất là tiếp cận dịch vụ và kết quả giáo dục (96%); tiếp theo là hoạt động giáo dục (94%) và môi trường giáo dục (91%); cuối cùng là cơ sở vật chất (86%). Chỉ số hài lòng đối với tổng thể dịch vụ giáo dục cũng đạt khá cao (94%).

            - Năm 2020, điểm hài lòng chung của người dân đối với dịch vụ giáo dục công đạt 4.39 (Điểm hài lòng cao nhất 5 điểm). Tỉ lệ hài lòng chung của người dân đối với dịch vụ giáo dục công cũng đạt được 88%. Xếp theo cấp học, tỉ lệ hài lòng chung ở Mầm non đạt cao nhất (93%), tiếp đến là Tiểu học (90%); THCS (85%) và THPT (73%). Xét trên tổng mẫu khảo sát, kết quả điểm hài lòng thuộc các lĩnh vực đều được người dân đánh giá khá cao. Tỉ lệ điểm “Rất hài lòng” (5 điểm) và điểm “Hài lòng” (4 điểm) chiếm trên 70%; cao nhất là lĩnh vực Môi trường giáo dục chiếm 83%; riêng lĩnh vực Cơ sở vật chất là 64%. Ngoài lĩnh vực cơ sở vật chất, tỉ lệ “Không hài lòng” (2 điểm) và “Rất không hài lòng” (1 điểm) ở các lĩnh vực khác đều không đáng kể.

            Nhìn chung, giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công lập khá cao, từ 84,7% đến 98% người dân hài lòng. Trong các tiêu chí khảo sát, phần lớn người dân hài lòng với tiêu chí Tiếp cận dịch vụ, Kết quả giáo dục; Hoạt động giáo dục và Môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất có tỷ lệ hài lòng thấp hơn các tiêu chí khác. Trong các cấp học, phần lớn người dân hài lòng ở cấp mầm non, tiểu học, THCS. Tỷ lệ người dân hài lòng ở cấp THPT và GDTX thấp hơn các cấp học khác.

            Cũng theo Báo cáo số 676/BC-SGDĐT, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập như: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị giáo dục. Riêng các cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ như: Cung cấp thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh thường xuyên, nhanh chóng; tăng cường liên lạc với gia đình học sinh; thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng; sử dụng, sửa chữa, bảo quản nhằm sử dụng có hiệu quả, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tham mưu với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh; bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học; tăng cường công tác vệ sinh, đảm bảo khuôn viên nhà trường an toàn, sạch sẽ; tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.

         Năm 2021, để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo toàn ngành đưa các tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập vào tiêu chí đánh giá, thi đua các trường mầm non, phổ thông công lập.

Dương Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 680566
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.