Lượt xem: 388
Kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Sở GDĐT có 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó có 51 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ ở mức độ 3 và 4  – thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 7 thủ tục hành chính ở mức độ 2 thực hiện tại cơ quan Sở GDĐT.

Ảnh minh họa: Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
(nguồn: STO)

        Kết quả, trong năm 2021, Sở GDĐT đã tiếp nhận 10004 hồ sơ TTHC của các cá nhân, tổ chức. Trong đó, số tiếp nhận mới trong kỳ 9952 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 52 (trực tuyến: 140, trực tiếp: 9952). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 9978 hồ sơ (tất cả đều giải quyết trước hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 26 hồ sơ.

         Để thuận tiện cho việc giải quyết TTHC, Sở GDĐT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 954631
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.