• Chuẩn bị cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Đất đai, với vai trò là một trong những nền tảng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và củng cố về chiến lược an ninh, quốc phòng. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tình hình sử dụng tài nguyên đất để định hướng sử dụng đất cho những năm sau là một việc làm hết sức cần thiết.

 • Hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2024

  Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) hiện có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 24/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Vĩnh Châu. Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu và đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

  Vừa qua, chiều ngày 17/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kế Sách. Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách và đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 13/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành (buổi sáng) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cù Lao Dung (buổi chiều). Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Đề án Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện khá tốt, quỹ đất cho thuê, giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng đạt trên 99,8% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đạt trên 99% so với diện tích cần cấp giấy. Người sử dụng đất đã khai thác, sử dụng đất được giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội; nguồn thu từ đất những năm qua đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

 • Xác định giá đất cụ thể và hệ số giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi thực hiện dự án xây dựng các công trình trên địa bàn các địa phương

  Sáng ngày 20/02/2023, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định các tờ trình của đơn vị tư vấn về phương án xác định giá đất cụ thể và hệ số giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng các công trình trên địa bàn các huyện, thị: Châu Thành, Trần Đề, Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị liên quan.

 • Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Sáng ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lưu Văn Xem - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 • Họp dân niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Đường huyện 12A, huyện Cù Lao Dung

  Ngày 25/10/2021 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND huyện Cù Lao Dung, Hội đồng bồi thường GPMB huyện, UBND xã An Thạnh Tây, UBMTTQVN xã An Thạnh Tây, UBND xã Đại Ân 1, UBMTTQVN xã Đại Ân 1 tiến hành tổ chức họp dân nhằm công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường huyện 12A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Bản đồ kể chuyện (storymap) - phương thức truyền thông mới!

  Ngày nay sống trong thời đại Internet, thời đại chuyển đổi số với sự phát triển khoa học và công nghệ ngày càng trở lên nhanh hơn hiệu quả hơn. Các sản phẩm và tiện ích công nghệ số ngày càng nhiều và ngày càng trở lên dễ dàng sử dụng hơn đối với nhiều người.

 • Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 V/v Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

 • Lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng

  Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

  Thực hiện kế hoạch 89/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, tạo đà xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT

  Công nghệ thông tin trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động của Ngành, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - từng bước hiện đại hóa nền hành chính

  Thực hiện kế hoạch 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Trong đó, hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, với mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện nhiệm vụ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và trong quản lý, khai thác cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường tại tỉnh, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống tương tác trong toàn ngành TN&MT

  Chiều ngày 14/8, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường báo cáo về quy trình xử lý hồ sơ công việc (HSCV) và công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục công tác điều hành, quản lý giữa Bộ và các địa phương.

 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường – Giải pháp đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong công cuộc cải cách hành chính

  Thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch 48/KH-UBND ngày 04/07/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sóc trăng giai đoạn 2016 – 2020 là mục tiêu quan trọng của tỉnh Sóc Trăng, trong đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai và tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao uy tín ngành tài nguyên môi trường và tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng.

 • Tiếp cận thông tin của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin

  1.Luật tiếp cận thông tin Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
 • Đang online: 67
 • Hôm nay: 1101
 • Trong tuần: 2 763
 • Tất cả: 2366937