LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 26, từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 tới ngày 30 tháng 6 năm 2024
Từ ngày 17/06/2024 tới ngày 23/06/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 24/06/2024

- 8 giờ, Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời số 396/TM-UBND ngày 21/6/2024). Phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ, Giám đốc đi công tác tại tỉnh Bến Tre. Lái xe Đặng Văn Kỉnh.

 

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 14 giờ, Giám đốc dự họp để giải quyết vướng mắc của các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (theo thư mời số 400/TM-UBND, ngày 23/6/2024). Phòng TN Nước, KS chuẩn bị nội dung, cùng dự. Lái xe Đặng Văn Kỉnh.

- 14 giờ 30, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp về việc cung cấp khái toán chi phí giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường, thảm bê tông nhựa Đường tỉnh 933, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tại phòng họp Ban Quản lý dự án 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, cùng dự.

Thứ ba
Ngày 25/06/2024

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời số 392/TM-UBND ngày 21/6/2024). Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp với Công ty Envision Energy Limited, tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 393/TM-UBND ngày 21/6/2024). Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị, tại Hội trường II – Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị (theo thư mời số 150/TM-VP, ngày 21/6/2024). Lái xe Đặng Văn Kỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân dự họp Chi bộ Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai, tại phòng họp Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai. Đảng viên chi bộ Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai cùng dự.

 
Thứ tư
Ngày 26/06/2024

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp nghe báo cáo tiến độ và các nội dung liên quan đến việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ cát tại xã Anh Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung và xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 394/TM-UBND ngày 21/6/2024). Phòng TN Nước, KS; Trung tâm Quan trắc TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự.

- 7 giờ 30 Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi kiểm tra văn kiện diễn tập KVPT huyện Mỹ Tú năm 2024, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Mỹ Tú (theo giấy mời số 04-GM/BCĐ, ngày 19/6/2024). Lái xe Đặng Văn Kỉnh

- 8 giờ, Giám đốc tiếp và làm việc với Đoàn giám sát số 04 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, tại Hội trường số 1 Sở (theo Thông báo số 04-TB/ĐGS-m, ngày 13/6/2024). Mời Ban chấp hành Đảng ủy Sở TN&MT cùng dự. Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Giám đốc dự họp làm việc liên quan đến việc hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Công ty CP đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Nam đã đầu tư tại mỏ cát MS 03 thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp họp Sở. Phòng TN Nước, KS chuẩn bị nội dung, cùng dự.

- 15 giờ, Giám đốc dự họp Chi bộ Khối văn phòng Sở, tại Hội trường số 1 Sở. Đảng viên thuộc khối Văn phòng Sở cùng dự.

Thứ năm
Ngày 27/06/2024

- 7 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự họp Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường, tại phòng họp Sở. Đảng viên chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, tại Hội trường số 1 Sở. Đảng viên chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng dự.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Châu Văn Vũ dự họp với Sở, ngành rà soát, xác định một số nội dung có liên quan đến việc gia hạn thời gian thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Sài Gòn Sóc Trăng, tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung, cùng dự.

 
Thứ sáu
Ngày 28/06/2024

- 6 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi khám sức khỏe định kỳ, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường I, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Thạnh Trị (theo giấy mời số 63/GM-HĐND ngày 06/6/2024). Lái xe Đặng Văn Kỉnh.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự họp Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường, tại Hội trường số 2 Sở. Mời Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị nội dung.

- 16 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu đối với Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân, tại Hội trường số 2 Sở. Mời Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung.

Thứ bảy
Ngày 29/06/2024
Chủ nhật
Ngày 30/06/2024
Ghi chú: Tùy tình hình thực tế, Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh theo Lịch công tác đột xuất của Lãnh đạo. Văn phòng Sở sẽ có thông báo sau, đề nghị các phòng, đơn vị thường xuyên theo dõi cập nhật.
Thông báo - Hướng dẫn