CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11625/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 14/06/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:0
21424/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:2
359/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 05/01/2024
Ngày kết thúc: 22/01/2024
Lượt xem:62
458/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 05/01/2024
Ngày kết thúc: 10/01/2024
Lượt xem:56
53024/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 06/11/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:66
62881/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 01/11/2023
Lượt xem:78
718/PKHTC
Ngày bắt đầu: 30/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:100
816/CCQLĐĐ-QHKH
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:218
904/PKHTC
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 06/02/2023
Lượt xem:164
1090/PKHTC
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:160
112590/STNMT-TNB
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 27/10/2022
Lượt xem:196
1259/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:147
131968/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:157
143475/VP-VX
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:147
15131/CCQLĐĐ-HCTH
Ngày bắt đầu: 23/06/2022
Ngày kết thúc: 27/06/2022
Lượt xem:158
16883/STTTT-TTCNTTTT
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 14/06/2022
Lượt xem:152
171328/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:160
18848/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 28/02/2022
Lượt xem:178
1903/VPS
Ngày bắt đầu: 20/01/2022
Ngày kết thúc: 25/01/2022
Lượt xem:460
205315/VP-KT
Ngày bắt đầu: 11/10/2021
Ngày kết thúc: 02/11/2021
Lượt xem:252
2167/PKHTC
Ngày bắt đầu: 27/10/2021
Ngày kết thúc: 28/10/2021
Lượt xem:164
225804/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:175
234756/VP-KT
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:180
2456/PKHTC
Ngày bắt đầu: 11/09/2021
Ngày kết thúc: 16/09/2021
Lượt xem:228
252008/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 10/09/2021
Lượt xem:245
262062/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2021
Ngày kết thúc: 30/08/2021
Lượt xem:197
2779/STNMT-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:223
282083/STNMT-CCB
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:274
294287/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 30/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:217
302030/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 18/08/2021
Lượt xem:232
313940/BTNMT-ĐĐBĐVN
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:279
321729/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 12/07/2021
Ngày kết thúc: 14/07/2021
Lượt xem:201
33852/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:164
342915/VP-VX
Ngày bắt đầu: 17/06/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:158
352981/BTNMT-TCCB
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 20/06/2021
Lượt xem:168
361843/VP-NC
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:221
37220/ĐĐBĐVN-CSQL
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:202
38656/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:298
39328/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 31/03/2021
Lượt xem:247
4053/CCQLĐĐ-KSQLSDĐ
Ngày bắt đầu: 08/03/2021
Ngày kết thúc: 12/03/2021
Lượt xem:192
41698/VP-KSTT
Ngày bắt đầu: 09/02/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:195
4209/CNTT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:198
4302/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:201
442795/STNMT-NKS
Ngày bắt đầu: 04/12/2020
Ngày kết thúc: 07/12/2020
Lượt xem:1076
452542/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 05/11/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:216
462128/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:246
474816/VP-KT
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:240
481051/STTTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 12/10/2020
Lượt xem:215
494483/VP-KT
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 10/10/2020
Lượt xem:265
502029/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020
Ngày kết thúc: 24/09/2020
Lượt xem:302
12
Thông báo - Hướng dẫn