• Chuẩn bị cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Đất đai, với vai trò là một trong những nền tảng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và củng cố về chiến lược an ninh, quốc phòng. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tình hình sử dụng tài nguyên đất để định hướng sử dụng đất cho những năm sau là một việc làm hết sức cần thiết.

 • Hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2024

  Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) hiện có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 24/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Vĩnh Châu. Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu và đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

  Vừa qua, chiều ngày 17/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kế Sách. Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách và đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 13/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành (buổi sáng) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cù Lao Dung (buổi chiều). Tham dự cuộc họp thẩm định, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được kiện toàn tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Đề án Quản lý, sử dụng hiệu quả đất và cơ sở nhà, đất công, đất nông, lâm trường, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện khá tốt, quỹ đất cho thuê, giao cho các đối tượng quản lý, sử dụng đạt trên 99,8% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đạt trên 99% so với diện tích cần cấp giấy. Người sử dụng đất đã khai thác, sử dụng đất được giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội; nguồn thu từ đất những năm qua đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

 • Xác định giá đất cụ thể và hệ số giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi thực hiện dự án xây dựng các công trình trên địa bàn các địa phương

  Sáng ngày 20/02/2023, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định các tờ trình của đơn vị tư vấn về phương án xác định giá đất cụ thể và hệ số giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng các công trình trên địa bàn các huyện, thị: Châu Thành, Trần Đề, Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị liên quan.

 • Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Sáng ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lưu Văn Xem - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 • Họp dân niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Đường huyện 12A, huyện Cù Lao Dung

  Ngày 25/10/2021 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND huyện Cù Lao Dung, Hội đồng bồi thường GPMB huyện, UBND xã An Thạnh Tây, UBMTTQVN xã An Thạnh Tây, UBND xã Đại Ân 1, UBMTTQVN xã Đại Ân 1 tiến hành tổ chức họp dân nhằm công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường huyện 12A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các đơn vị chuyên môn liên quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Công khai bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện lên Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường

  Công khai minh bạch thông tin là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện trong công tác cải cách hành chính, nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho tổ chức, người dân trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Ngày 23/9/2021 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại biểu tham dự Hội thảo gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Chủ trì Hội thảo, cùng với sự tham dự của đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

 • Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba Chín Đô đến Quốc Lộ Nam Sông Hậu tỉnh Sóc Trăng.

  Thực hiện theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 06/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình từ Ngã ba Chín Đô đến Quốc lộ Nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Phú triển khai thực hiện dự án.

 • Quyết định 20/QĐ-VPĐK v/v ban hành Quy trình đo đạc, trích đo địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 • Họp dân triển khai thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 01/3/2021 Hội đồng bồi thường GPMB huyện Mỹ Xuyên phối hợp với UBND TT Mỹ xuyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp dân để triển khai thực hiện dự án và công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình đê bao chống ngập Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng cho 158 hộ dân ảnh hưởng dự án.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 07/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Năm và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách và Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách và huyện Mỹ Xuyên. Thành phần đại biểu tham dự gồm: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định thuộc các sở, ngành được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách và huyện Mỹ Xuyên và bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Quy định mới về hạn mức tách thửa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND).

 • Giải quyết thách thức, hoàn thiện chính sách, đưa nguồn lực đất đai vào phát triển bền vững

  Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tổng cục Quản lý đất đai, sáng 23/12, tại Hà Nội.

 • Thông qua Ban Chỉ đạo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở cần thiết trong công tác quản lý đất đai, giúp người quản lý đánh giá được tình hình biến động đất đai, định hướng quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội, có giải pháp kịp thời và hiệu quả.

  1 2 3 
Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
 • Đang online: 66
 • Hôm nay: 803
 • Trong tuần: 2 594
 • Tất cả: 2355652