VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐỜI

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

 

1979

02993 612 828

0909 469 594

vpdkdatdai.sotnmt@soctrang.gov.vn;

 nvdoi2@soctrang.gov.vn;

 doitnmtnn@gmail.com.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀI THANH

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:         

1976

02993 601 160

0989007895

nhthanh@soctrang.gov.vn;

nguyenhoaithanh0989@gmail.com.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NHUNG

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:             

1976

02993 612 828

0914 454 335

ntnhung@soctrang.gov.vn;

nhungtnmtst@gmail.com.

   

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÙNG QUỐC HÒA


- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

1965

 

0917 449 009

pqhoa@soctrang.gov.vn.


GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TP SÓC TRĂNG

NGUYỄN TRẦN TÂN KHOA

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                  

02993 825 087

0918 432 814

Chinhanhtpst.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN MỸ TÚ

ÔNG THỊ MỸ HÂN

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                

02993 872 888

0988 255 973

Chinhanhhmt.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN KẾ SÁCH

PHƯƠNG HẢI THIỆN

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                       

02993 877 902

0985 435 662

Chinhanhhks.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN LONG PHÚ

NGUYỄN THÁI NHÂN

 

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                   

02993 856 919

0918 677 675

Chinhanhhlp.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN CÙ LAO DUNG

VÕ VĂN GIANG

 

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                     

02993 897 009

0918 709 724

Chinhanhhcld.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THỊ XÃ NGÃ NĂM

NGUYỄN VĂN VŨ

 

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                   

02993 523 887

0949 259 829

Chinhanhtxnn.vpdkdd@gmail.com

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN THẠNH TRỊ

LÊ HOÀNG NAM

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                       

02993 818 061

0913 657 709

Chinhanhhtt.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN MỸ XUYÊN

HUỲNH VIỆT KHOA

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                       

02993 660 555

0947 355 285

Chinhanhhmx.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH

PHẠM VĂN NGHỆ

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:            

02993 849 260

0919 470 951

Chinhanhhct.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN ĐỀ

PHẠM NHƯ TÀI

 

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                          

02993 834 553

0989 297 133

Chinhanhhtd.vpdkdd@gmail.com.

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THỊ XÃ VĨNH CHÂU

BÙI VĂN MINH

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                         

02993 911 249

0916 340 100

Chinhanhhtd.vpdkdd@gmail.com.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau :

- Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính;

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được mua nhà ở gắn liền với đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định;

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hàng năm và 5 năm ; Thực hiện việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh phục vụ giao đất, cho thuê đất, trích đo thửa đất phục vụ cấp giấy chứng nhận QSD đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

- Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;

- Điều tra khảo sát lập các dự án và tổ chức thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và đo đạc, lập bản đồ địa chính, địa hình, giải phóng mặt bằng, đo đạc công trình, đo đạc xây dựng;

- Triển khai các phương án đo đạc, lập bản đồ;

- Thực hiện thu thập, xử lý thông tin về đo đạc bản đồ, ứng dụng khoa học công nghệ về đo đạc bản đồ.

- Thực hiện các dịch vụ, tư vấn về:

  • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, nước; quy hoạch môi trường.
  • Tư vấn lập dự án và giám sát kiểm tra công tác đo đạc bản đồ; đo vẽ các công trình dự án và theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; số hoá bản đồ.
  • Các dịch vụ thông tin về thị trường bất động sản; các dịch vụ về tài nguyên và môi trường .

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1122
  • Trong tuần: 2 784
  • Tất cả: 2366958