TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

 

GIÁM ĐỐC

PHẠM KIẾN QUỐC

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

 

1981

 

0982 267 245

pkquoc@soctrang.gov.vn; 

phamkienquocst@gmail.com.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN HINH

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                

1964

02993 601 160

0988 946 620

ttptquydat.sotnmt@soctrang.gov.vn;

pvhinh@soctrang.gov.vn.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRỊNH SÁNG PHONG

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

1974

02993 612 828

0918 185 485

tsphong2@soctrang.gov.vn;

phongtnmtst@gmail.com.

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/04/2010.

1. Chức năng:
- Thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
- Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản.
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Phát triển các khu tái định cư.
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất.
- Đấu giá quyền sử dụng đất; Đấu thầu dự án có sử dụng đất.
- Quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản.
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án.
- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.
- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; Cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám đốc Sở về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Sở có liên quan đến nhiệm vụ chung của Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao.


Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1212
  • Trong tuần: 2 874
  • Tất cả: 2367048