Lượt xem: 1302
Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
Thanhtra.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.824.809

Thanh Tra

1. Chức năng

Thanh tra giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của Sở GDĐT; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về GDĐT, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở GDĐT.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT.

e) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở GDĐT.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

h) Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và xây dựng dự thảo báo cáo tình hình trình Giám đốc Sở ban hành.

i) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo các văn bản qui phạm pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra trình UBND tỉnh ban hành và tham mưu giúp Giám đốc Sở kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các qui định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở phân công.


Nhân sự Phòng Thanh tra


Huỳnh Minh Tự
Chánh Thanh tra 
Huynhminhtu@soctrang.edu.vn
0919.731.323Thạch Nguyệt Tú
Phó Chánh Thanh tra
Thachnguyettu@soctrang.edu.vn
0773.633.541Lê Trung Hậu
Thanh tra viên
Letrunghau@soctrang.edu.vn
0919.189.113

Lưu Ngọc Điệp
Thanh tra viên
Luungocdiep@soctrang.edu.vn
0985.868.428

Hà Tấn Khải
Chuyên viên
Hatankhai@soctrang.edu.vn
0949.100.167

 

  
 
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1453729
Tin khác
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.