Lượt xem: 700
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 290/KH-SGDĐT ngày 24/02/2022 tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm 2022; tăng sự hiểu biết của cá nhân, tổ chức về công tác CCHC giai đoạn 2021-2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và trong giải quyết thủ tục hành chính; phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp giáo dục, của đội ngũ công chức, viên chức trong việc chung tay thực hiện CCHC.

         Theo đó, Sở GDĐT đưa ra nội dung tuyên truyền cải cách hành chính gồm: tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác CCHC; tuyên truyền những thành tựu nổi bật của công tác CCHC, vai trò của cấp ủy Đảng cơ quan trong thực hiện CCHC; phản ánh những mặt mạnh, mặt hạn chế trong công tác CCHC của các đơn vị; tuyên truyền nội dung văn hóa công vụ; tuyên truyền và hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kết quả CCHC của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục; phổ biến những video clip hay về CCHC; cử công chức viên chức tham gia hội thi CCHC; duy trì thực hiện đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về CCHC; tuyên truyền những giải pháp, cách làm hay về CCHC của các đơn vị.

         Hình thức tuyên truyền CCHC gồm: đăng tải tin, bài, văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác CCHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (chuyên trang CCHC); đăng tải video clip tuyên truyền CCHC trên website, chuyên mục CCHC; tham gia hội thi CCHC của tỉnh; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CCHC do Sở Nội vụ tổ chức; lồng ghép tuyên truyền CCHC trong cuộc họp của các phòng chuyên môn; tuyên truyền qua hội thi về CCHC; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan và trên phần mềm một cửa điện tử; tuyên truyền qua công tác điều tra xã hội học mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công; qua thực hiện chuyên mục Hỏi – đáp trên website cơ quan; tiếp nhận và trả lời người dân qua đường dây nóng đã công bố.

         Để triển khai thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền CCHC, Sở GDĐT đưa ra 12 nhiệm vụ tuyên truyền cụ thể ứng với 12 tháng trong năm. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền kế hoạch thực hiện CCHC năm 2022, Phổ biến kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022, tuyên truyền giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC, tuyên truyền kết quả đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công năm 2021, tuyên truyền kết quả thực hiện CCHC năm 2022, tuyên truyền về kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022 và kết quả thực chuyên mục Hỏi – đáp, tiếp nhận và trả lời người dân qua đường dây nóng đã công bố.

         (Kèm theo Kế hoạch số 290/KH-SGDĐT ngày 24/02/2022 của Sở GDĐT)

Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 893805
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.