Lượt xem: 370
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở GDĐT trong quý I năm 2022
Trong quý I 2022, tổng số hồ sơ TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiếp nhận, xử lý: 209. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 195 (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn: 195; đúng hạn: 00; quá hạn: 00); số hồ sơ đang giải quyết: 14 (trong đó: số hồ sơ trong hạn: 14; quá hạn: 00). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

         Năm 2022, Sở GDĐT tiến hành rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 113/KH-SGDĐT ngày 19/01/2022 của Sở GDĐT về Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của Sở. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT gồm 59 TTHC. Sở GDĐT thực hiện công khai bộ TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở, tại trung tâm phục vụ hành chính công và Văn phòng Sở GDĐT.

         Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, xử lý: 209, trong đó: số hồ sơ tiếp nhận mới trong kỳ: 191 (trực tuyến: 73; trực tiếp: 118 và qua dịch vụ bưu chính); số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 18. Số lượng hồ sơ Sở GDĐT đã giải quyết: 195 (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn: 195; đúng hạn: 00; quá hạn: 00); số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 14. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

         Trong quý I, Sở GDĐT cũng ra Thông báo số 259/TB-SGDĐT ngày 21/02/2022 về việc rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, rút ngắn thời gian giải quyết (từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc) đối với 03 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

         Nhìn chung, công tác giải quyết hồ sơ TTHC của Sở GDĐT trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc. Sở GDĐT tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC ở cơ quan; quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC; công tác cập nhật công bố, công khai TTHC được quan tâm thực hiện.

 

Dương Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 718878
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.