Lượt xem: 228
Sóc Trăng phát động phong trào thi đua cải cách hành chính
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/4/2022 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2030 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm và giai đoạn. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trên toàn tỉnh.

         Theo Kế hoạch, nội dung thi đua tập trung vào 06 nhiệm vụ CCHC:  (1) Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC; (2) Thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch CCHC giai đoạn và hàng năm của tỉnh; (3) Thi đua thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ công; (4) Thi đua trong công tác tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (5) Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện CCHC; (6) Thi đua triển khai nhiệm vụ, nội dung trong các Chỉ số thành phần để cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm và giai đoạn.

         Hàng năm UBND tỉnh sẽ khen thưởng tối đa 10 Bằng khen cho 10 tập thể và 10 Bằng khen cho 10 cá nhân; khi kết thúc mỗi giai đoạn (5 năm và 10 năm), UBND tỉnh sẽ tặng 04 Cờ thi đua cho 04 đơn vị dẫn đầu 04 nhóm tham gia đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, tặng 20 Bằng khen cho 20 tập thể và 20 Bằng khen cho 20 cá nhân.  

         Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 654/SGDĐT-TCCB ngày 08/4/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC và phát động phong trào CCHC năm 2022. Đối tượng thi đua gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, công chức, viên chức tại Sở GDĐT và đơn vị trực thuộc. Tiêu chí thi đua gồm: Triển khai thực hiện tốt các nội dung CCHC theo kế hoạch trong năm 2022 và các nhiệm vụ CCHC được phân công; đạt điểm CCHC cao; có sáng kiến hoặc giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

         Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2022. Kinh phí khen thưởng từ nguồn kinh phí dự toán CCHC của Sở GDĐT.

Dương Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 718911
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.