Lượt xem: 1295
Sóc Trăng tổ chức Hội thi trực tuyến CCHC năm 2022
       Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 05/7/2022 về tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Mục đích của Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác CCHC, phổ biến kiến thức, nội dung chương trình CCHC nhà nước, chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030; khuyến khích các đơn vị nghiên cứu sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc.

         Nội dung của Hội thi gồm: Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; tìm hiểu quy định của pháp luật về các nội dung như: Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và một số quy định khác; vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trên một số lĩnh vực và trong công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, đề xuất giải pháp, sáng kiến trong các lĩnh vực của công tác CCHC.

         Các đơn vị tham gia Hội thi theo hình thức trực tuyến với 02 phần thi cụ thể như sau:

   - Phần thi kiến thức: Cán bộ, công chức, viên chức tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn về chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác CCHC.

         - Phần thi giới thiệu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 (một) sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính đã và đang áp dụng hiệu quả tại đơn vị hoặc đề xuất giải pháp cải cách hành chính khả thi, phù hợp để vận dụng vào thực tiễn triển khai của tỉnh.

         Đối tượng tham gia Hội thi gồm cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại 40 sở ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng.

          Thời gian thi: Phần thi kiến thức: Thời gian bắt đầu: Hệ thống phần mềm sẽ mở để thí sinh tham gia dự thi vào lúc 22 giờ 00 ngày 15/9/2022. Thời gian kết thúc: Hệ thống phần mềm sẽ tự động khóa vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022.

          Phần thi giới thiệu sáng kiến, giải pháp CCHC: Vòng 1: Kể từ thời điểm phát động, ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi đến 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022. Vòng 2: Dự kiến 01 ngày trong tháng 11/2022.

         Về giải thưởng:

         Tập thể:

          - 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng

          - 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng

          - 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

          - 04 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

          - 10 giải phụ (Trao cho đơn vị có phần thi sáng kiến cải cách hành chính hay): Mỗi giải trị giá 500.000 đồng

          Cá nhân: 10 giải (Trao cho người dự thi trả lời câu hỏi trắc nhiệm đúng và nhanh nhất): Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

         Xem Kế hoạch tại đây./.

         Xem thể lệ Hội thi tại đây./.

 

Dương Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 960865
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.