Lượt xem: 670
UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh từ nay đến năm 2030
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 phê duyệt Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh Sóc Trăng từ nay đến năm 2030.

         Mục tiêu của Đề án là cải thiện vị trí xếp hạng và tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và triển khai đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể:

         - Đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng xếp vào nhóm khá cả nước, trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

         - Kể từ năm 2026 đến năm 2030, mỗi năm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tăng tối thiếu 01 bậc. 

         - Hàng năm, giá trị trung bình tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong tỉnh phải cao hơn tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được công bố ở năm trước liền kề. Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính của mỗi đơn vị đạt tỷ lệ điểm năm sau phải cao hơn năm trước.

Sóc Trăng ban hành Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan
thuộc tỉnh từ nay đến năm 2030

         Đề án đã đưa ra 09 nhóm nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp. Đồng thời yêu cầu tập trung nguồn lực, giải pháp cải thiện các lĩnh vực trong Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm đạt điểm thấp; giữ vững và phát huy các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần nằm trong nhóm đạt điểm cao; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác cải cách hành chính và triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

         Nội dung chi tiết của Đề án xem tại file đính kèm./.

Dương Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1304526
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.