Lượt xem: 1746
Thông qua Ban Chỉ đạo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở cần thiết trong công tác quản lý đất đai, giúp người quản lý đánh giá được tình hình biến động đất đai, định hướng quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội, có giải pháp kịp thời và hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Sóc Trăng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sóc Trăng.

Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là kiểm kê đất đai) cơ bản đã hoàn thành, nhằm hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, tham mưu Ủy ban nhân nhân tỉnh báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân nhân tỉnh Sóc Trăng giao tổ chức cuộc họp, báo cáo sản phẩm kiểm kê đất đai đã hoàn thành thông qua Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai.

Cuộc họp báo cáo sản phẩm kiểm kê đất đai thông qua Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 23 năm 2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, thành phần tham gia hơn 40 đại biểu, gồm có:

- Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai được thành lập tại Quyết định số 115/QĐ-BCĐ ngày 07/8/2019 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: thành phần Tổ giúp việc gồm công chức, viên chức thuộc các Sở ngành liên quan.

- Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Sóc Trăng (đơn vị được giao tổng hợp sản phẩm kiểm kê đất đai cấp tỉnh);

- Các đơn vị thi công (đơn vị thực hiện kiểm kê đất đai các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn);

Ông Nguyễn Văn Thử - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Đất đai - thư ký Ban Chỉ đạo: thông qua nội dung cuộc họp, giới thành đại biểu tham dự và chương trình làm việc

Tại cuộc họp, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Bản chỉ đạo kiểm kê đất đai về kết quả thực hiện, cụ thể các nội dung sau:

- Thuyết minh số liệu kiểm kê đất đai: báo cáo diện tích các loại đất đến thời điểm kiểm kê đất đai (31/12/2019), phân tích nguyên nhân tăng giảm. Nhìn chung, diện tích các loại đất kiểm kê năm nay có nhiều biến động, diện tích thay đổi lớn so với kỳ kiểm kê năm 2014, do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính như: phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng khu hành chính mới, phát triển các cụm công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

- Đánh giá tình hình biến động đất đai: nhìn chung xu hướng biến động đất đai của tỉnh Sóc Trăng có chiều hướng tích cực, đất được sử dụng đạt trên 99% diện tích tự nhiên.

- Tình hình sử dụng đất theo quyết định giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tình hình chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính: vẫn còn xảy ra tình trạng người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và chưa sử dụng đất theo mục đích được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Đời – Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Sóc Trăng: báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ông Nguyễn Hoàng Dân – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng - ủy viên Ban chỉ đạo: giải thích, thống nhất các nội dung thảo luận, góp ý của đại biểu dự họp

Sau buổi làm việc, đã đạt được mục tiêu đề ra, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Sóc Trăng tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, khẩn trương hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai để báo cáo Ủy ban nhân nhân tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đánh giá chung, công tác kiểm kê đất đai tại tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, phương pháp thực hiện đã tuân thủ theo đúng quy định, đôn đốc chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: cơ chế đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, dịch COVID 19,  chưa bố trí được kinh phí ... nên kết quả thực hiện Kiểm kê đất đai đến nay chưa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai đã đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai phải khẩn trương hoàn thiện sản phẩm theo góp ý của đại biểu tham dự và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Phan Hoài Khanh - Chi cục QLĐĐ
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 10 301
  • Tất cả: 2429896