Lượt xem: 1837
Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới 2018
Thực hiện Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN, ngày 23/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 và Công văn số 1907/VP-KT, ngày 09/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue) như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 92/KH-STNMT-CCB, ngày 11/5/2018 Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới bằng các hành động như: tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo. Treo băng rol, pano, áp pích với các khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng cùng chung sức bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sự hưởng ứng của các cấp, các ngành các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018 là việc làm ý nghĩa và cần thiết nhằm góp phần hạn chế vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, ngăn chặn thải nhựa trên biển bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam./.

                Thanh Liêm –  Chi cục Biển
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 10 094
  • Tất cả: 2429689