Lượt xem: 1763
Sóc Trăng hoàn thành lập hồ sơ tài nguyên hải đảo
Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long, là dải đất phía Nam cửa sông Hậu, với đường bờ biển dài khoảng 72 km và 03 cửa sông chính là cửa Định An, cửa Trần Đề thuộc sông Hậu và cửa Mỹ Thanh đổ ra biển. Vùng ven bờ tỉnh Sóc Trăng có sự đa dạng về hệ sinh thái của khu vực cửa sông và rừng ngập mặn, là nơi trú ngụ của nhiều loại thủy, hải sản nước lợ và nước mặn có giá trị kinh tế. Bên cạnh những lợi thế và tiềm năng to lớn từ biển mang lại thì vùng biển của Việt Nam nói chung cũng như vùng biển của tỉnh Sóc Trăng nói riêng đang ngày càng bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra.

         Tuy nhiên công tác quản lý tài nguyên môi trường vùng bờ chưa được thống nhất, còn đơn lẻ theo ngành khiến công tác quản lý tài nguyên chưa mang lại hiệu quả cao. Để công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo được thực thi hiệu quả, ngày 25/6/2015, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo số 82/2015/QH13. Trong đó, tại Điều 40 quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trong phạm vi địa phương. Việc lập hồ sơ quản lý tài nguyên hải đảo cụ thể cho từng địa phương và đưa về cơ quan quản lý chung sẽ giúp công tác quản lý xã đảo, hải đảo được thống nhất từ đó giúp cho công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên vùng bờ sẽ được triển khai kịp thời và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Sóc Trăng là một trong những tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 11 xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 1900/QĐ-TTg, ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện theo quy định Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo; Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. Tỉnh Sóc Trăng đã lập hồ sơ quản lý tài nguyên hải đảo và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND, ngày 02/7/2020 về việc phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

         Từ dữ liệu tài nguyên hải đảo đã được phê duyệt làm cơ sở cho các cấp quản lý sẽ đưa ra chính sách; định hướng bảo vệ, bảo tồn và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên hải đảo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

         Quyết định 1769/QĐ-UBND

Thanh Liêm - Chi cục Biển
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 10 125
  • Tất cả: 2429720