Lượt xem: 2653
Công khai Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Dư Hoài
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010;


Căn cứ Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Dư Hoài;

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

Công ty TNHH Dư Hoài (sau đây gọi tắt là Công ty), địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 2200263867, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2006, đăng ký thay đổi lần 05 ngày 20 tháng 05 năm 2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp; người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Rư, chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Qua kết quả thanh tra, Doanh nghiệp còn một số tồn tại như sau:

Chưa thực hiện việc che chắn (dựng tole 2m) sau quạt hút của 04 dãy trại (đã xuất chuồng, đang sửa chữa) theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

* Các biện pháp xử lý: Căn cứ nội dung cuộc họp Đoàn thanh tra về việc thống nhất hướng xử lý đối với Doanh nghiệp, Đoàn thanh tra kiến nghị: Nhắc nhở Công ty về hành vi: thực hiện không đúng một trong các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt quy định. Do hiện Công ty đang tạm ngưng thả nuôi gà tại 04 dãy trại chưa che chắn và cam kết sẽ che chắn khi bắt đầu thả gà.

* Yêu cầu Công ty khắc phục:

- Thực hiện việc che chắn sau các quạt hút đối với các dãy trại chưa che chắn, đầu tư hầm ủ Biogas theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt trước khi thả nuôi heo, gà. Đồng thời, Báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận.

- Lập thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất cho phù hợp với đối tượng quản lý, sử dụng. Trường hợp lưu lượng khai thác, sử dụng trên  10m3/ngày đêm thì phải lập thủ tục xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định.

Yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm việc khắc phục các yêu cầu nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Thanh tra Sở) để theo dõi. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Công ty vẫn chưa thực hiện thì sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Trà Mi


1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 461
  • Trong tuần: 5 769
  • Tất cả: 2413880