Lượt xem: 2073
Công bố kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng và tình hình thực tế của địa phương. Ngày 10/12/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 219/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2019. Theo Kế hoạch được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập 06 đoàn thanh tra chuyên ngành, trong đó: 03 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 11 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn huyện Trần Đề, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng; 03 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với 12 tổ chức thuộc địa bàn huyện Long Phú, Vĩnh Châu, Kế Sách và thành phố Sóc Trăng. Ngoài ra, Sở triển khai 01 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở.
Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Thanh tra Sở kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất hoặc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch cho phù hợp (chi tiết xem tại đâyQD219.pdf)./.
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 5 780
  • Tất cả: 2413891