Lượt xem: 1577
Công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sóc Trăng
Căn cứ Điều 57 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18/QĐ-XPVPHC, ngày 11/7/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sóc Trăng;

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nội dung như sau:

* Tên Tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sóc Trăng

            Địa chỉ trụ sở chính: Số 42 Bùi Thị Xuân, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

            Mã số doanh nghiệp: 2200210985.

Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 17/3/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/3/2016; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Quang; Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.                                           

* Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Lấn đất phi nông nghiệp (đất giao thông của Cảng cá Trần Đề) không phải là đất ở để xây dựng văn phòng làm việc với diện tích 83m2.

Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

 Quy định tại:

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 * Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

- Mức tiền phạt là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) đối với hành vi lấn đất phi nông nghiệp (đất giao thông của Cảng cá Trần Đề) không phải là đất ở để xây dựng văn phòng làm việc với diện tích 83m2, quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Mức tiền phạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, quy định tại Điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sóc Trăng trong thời hạn 09 tháng (270 ngày) kể từ ngày triển khai quyết định, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

* Các biện pháp khắc phục hậu quả:

Khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất đã lấn.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Nguyễn Thị Trà Mi

Tập tin đính kèm
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 5 696
  • Tất cả: 2413807