Lượt xem: 1936
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, công tác cải cách chính là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động giải quyết công việc, điều hành, quản lý tại cơ quan. Riêng, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2018 về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; quyết định quy định trình tự, thủ tục, cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời công khai kế hoạch thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; cập nhật tình hình giải quyết đơn thư trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng để tra cứu thông tin trên phạm vi cả nước. 

         Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2020, lãnh đạo luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường có trọng tâm, trọng điểm, luôn bám sát kế hoạch đề ra, trong quá trình thanh tra không được gây phiền hà, sách nhiễu; không làm ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất bình thường của đối tượng thanh tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính và giao Chánh Thanh tra Sở xử phạt theo thẩm quyền với 35 trường hợp vi phạm với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

         Nhằm tăng cường công tác xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai tập huấn cho công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố những nội dung cần triển khai thực hiện. Qua thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất đai đối với 05 cơ quan là UBND cấp huyện và 10 đơn vị là UBND cấp xã. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị chấn chỉnh, khắc phục những sai sót; đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc thực hiện các thủ tục về quản lý, sử dụng đất đai. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa đối với 02 UBND cấp huyện và 02 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng.

         Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nội quy, quy chế tiếp dân, thực hiện công khai niêm yết tại cơ quan theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 85 lượt, qua đó đã kịp thời hướng dẫn, trả lời theo quy định. Ngoài ra, để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Qua đó, đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 26 trường hợp, chủ yếu phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản. Đặc biệt, phản ánh tình hình khai thác đất bờ kênh, đất mặt ruộng, đất ao nuôi trồng thủy sản trái phép (khoáng sản) để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng trong xây dựng, làm gạch diễn ra rất nhiều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; việc khai thác trái phép này nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như: tác động xấu đến môi trường; làm biến dạng địa hình, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất; gây thất thoát nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, diễn ra tập trung nhiều tại các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, trên địa bàn các huyện: Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng,… Qua kiểm tra, đã kịp thời xử lý 07 trường hợp khai thác đất mặt ruộng với tổng số tiền là 316 triệu đồng; đồng thời phạt bổ sung là tịch thu lợi ích có được do tiêu thụ khoáng sản trái phép với số tiền 21,6 triệu đồng.

         Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung một số nội dung như: thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng;…góp phần nâng cao cải cách hành chính trong thời gian qua.

         Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; cập nhật hồ sơ giải quyết đơn thư vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan và các quy định về phòng, chống tham nhũng theo quy định./.

Lấy mẫu đánh giá chất lượng nước mặt

Kiểm tra tình hình khai thác đất mặt

Lấy mẫu nước thải tại doanh nghiệp

Kim Xuân - Thanh tra Sở
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 5 509
  • Tất cả: 2413620