Lượt xem: 2623
Công bố kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 10/12/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 166/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2021. Theo Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập 08 đoàn thanh tra, trong đó: 07 đoàn chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 07 tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng và 05 đơn vị là UBND cấp huyện; 01 đoàn thanh tra hành chính đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Tú. Bên cạnh việc triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo phản ánh của người dân, yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc theo chỉ đạo.

Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Thanh tra Sở kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất hoặc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

(Kế hoạch thanh tra năm 2021 - chi tiết xem tại đây)

Kim Xuân - Thanh tra Sở
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 342
  • Trong tuần: 5 650
  • Tất cả: 2413761