Lượt xem: 709
Đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh đã không ngừng thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng (TĐKT). Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

         Xác định công tác thi đua là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, Giám đốc Sở TN-MT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác TĐKT đến các phòng, đơn vị để hướng dẫn và thực hiện đăng ký thi đua, bình xét thi đua. Từ đó bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT trong ngành TN-MT. Hội đồng TĐKT của sở thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo sở trong công tác TĐKT. Để thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực TN-MT ở cấp huyện, thị xã, thành phố, Sở TN-MT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác TĐKT của khối thi đua quản lý nhà nước về lĩnh vực TN-MT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

         Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Hoàng Dân trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: HẢI HÀ

         Một trong những phong trào thi đua đem lại hiệu quả trong thời gian qua là phong trào thi đua bảo vệ môi trường và phong trào thi đua hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilông. Đây là lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nên hàng năm, Sở TN-MT đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Trong phong trào này, Sở TN-MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và chỉ thị về việc “Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh”.

         Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành TN-MT tỉnh tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Sở TN-MT quan tâm, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, những việc khó và kể cả những khâu yếu kém nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao cho ngành. Thông qua các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt và thi đua chuyên đề đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ hàng năm.

         Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Dân – Phó Giám đốc Sở TN-MT, trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nội dung, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành TN-MT tỉnh.

         Để tạo đà phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác 5 năm tiếp theo, Sở TN-MT đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, Sở TN-MT tiếp tục đẩy mạnh phong trao thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua nói chung cũng như thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt của công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan.

Nguồn: Báo Sóc Trăng

(http:// baosoctrang.org.vn)

Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 10 126
  • Tất cả: 2429721