Lượt xem: 1680
Công khai Kết luận thanh tra đối với Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi gia súc – gia cầm Tấn Tiến
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010;
Căn cứ Kết luận thanh tra số 03/KL-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi gia súc – gia cầm Tấn Tiến;

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi gia súc – gia cầm Tấn Tiến (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp), địa chỉ: ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân số 2200702024, đăng ký lần đầu ngày 31/7/2015, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp; người đại diện theo pháp luật là bà Lâm Thị Ngọc Tuyến, chức vụ: Chủ Doanh nghiệp.

Qua kết quả thanh tra, Doanh nghiệp còn tồn tại một số vi phạm như sau:

* Về môi trường:

- Đối với Trại chăn nuôi gà đẻ trứng:

+ Lượng phân gà phát sinh tại Trang trại chưa được xử lý đúng theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt làm phát sinh ruồi, dòi, mùi hôi rất nhiều gây bức xúc kéo dài cho người dân khu vực xung quanh;

+ Chưa thực hiện việc che chắn sau các dãy trại làm phát sinh mùi hôi thối gây ảnh hướng đến người dân xung quanh;

+ Chưa đầu tư công trình bảo vệ môi trường (kho chứa phân gà) theo Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và văn bản xin điều chỉnh;

+ Sử dụng vị trí dự kiến xây dựng khu lò giết mổ gia súc làm kho ủ phân gà thịt với khối lượng khoảng 600 bao là chưa đúng theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt;

- Đối với Trang trại chăn nuôi heo, gà thịt:

+ Kết quả phân tích chất lượng nước trong ao sinh học trước khi thải ra kênh có nồng độ ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

* Về tài nguyên nước:

- Không báo cáo kết quả quan trắc, giám sát cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

* Các biện pháp xử lý: Đoàn Thanh tra đã báo cáo Lãnh đạo Sở và lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi gia súc – gia cầm Tấn Tiến, cụ thể:

4.1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt 235.000.000 đồng.

- Lý do: Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, cụ thể:

* Lĩnh vực môi trường:

- Thải mùi hôi thối vào môi trường, quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt Cảnh cáo (trại gà đẻ trứng).

- Không thực hiện đúng một trong các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (trại gà đẻ trứng) quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000.

- Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định (trại gà đẻ trứng) tại Điểm đ Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ với mức phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

* Lĩnh vực tài nguyên nước:

- Không báo cáo kết quả quan trắc, giám sát cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

4.2. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày triển khai quyết định (trang trại gà đẻ trứng) quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

4.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường (kho chứa phân gà) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày triển khai quyết định.

- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra mùi hôi thối phát ra từ Trang trại gà và phát sinh ruồi làm ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh, đồng thời báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày triển khai quyết định.

- Buộc tháo dỡ ngay bơm, đường ống đặt tại ao sinh học cuối cùng để bơm nước thải ra Kênh thủy lợi, kê khai nộp phí bảo vệ môi trường năm 2017 (Trại chăn nuôi heo, gà thịt), năm 2018 theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày triển khai kết luận thanh tra.

Yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên trong thời hạn nêu trên kể từ ngày nhận kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Thanh tra Sở) để theo dõi. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thì sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Trà Mi
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 465
  • Trong tuần: 10 283
  • Tất cả: 2429878