Lượt xem: 711
Công khai Kết luận thanh tra đối với Hộ kinh doanh Tống Minh Tâm
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010;
Căn cứ Kết luận thanh tra số 05/KL-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Hộ kinh doanh Tống Minh Tâm;

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

Hộ kinh doanh Tống Minh Tâm (sau đây gọi tắt là Hộ kinh doanh), địa chỉ: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 5958002026, đăng ký lần đầu ngày 21/08/2015, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 08/12/2015, do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành cấp; người đại diện theo pháp luật là ông Tống Minh Tâm, chức vụ: đại diện hộ kinh doanh.

Qua kết quả thanh tra, Hộ kinh doanh còn tồn tại vi phạm như sau:

Chưa thực hiện việc che chắn sau các quạt hút phía sau các dãy trại, làm phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh.

* Các biện pháp xử lý:

Đoàn Thanh tra đã báo cáo Lãnh đạo Sở và lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, trình Chánh Thanh tra ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Tống Minh Tâm về hành vi Thải mùi hôi thối vào môi trường quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Yêu cầu Hộ kinh doanh khắc phục:

- Thực hiện việc che chắn sau các quạt hút của các dãy trại để giảm thiểu mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Lập lại thủ tục xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho phù hợp với đối tượng đang khai thác, sử dụng trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

- Liên hệ đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh thủ tục xin phép xả nước thải vào nguồn nước trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Yêu cầu Hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc khắc phục các yêu cầu nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Thanh tra Sở) để theo dõi. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Hộ kinh doanh vẫn chưa thực hiện thì sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Trà Mi


Nguyễn Thị Trà Mi
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 479
  • Trong tuần: 5 787
  • Tất cả: 2413898