Lượt xem: 1007
Công khai Kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Kết luận thanh tra số 35/KL-STNMT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra theo kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam;

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2200161287, đăng ký lần đầu ngày 24/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 01/6/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; người đại diện theo pháp luật là ông Lê Minh Hoàng, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. Địa chỉ trụ sở chính: Km 2127, Quốc lộ 1A, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản,...

Qua kết quả thanh tra, Công ty còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Chưa khắc phục, hoàn chỉnh các nội dung theo Văn bản số 1353/STNMT-MT ngày 24/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định thủ tục xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

- Tại thời điểm thanh tra thì Công ty đang sử dụng đất và các công trình vào mục đích sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ nhận thấy Công ty đã có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, cụ thể: Đất cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) với diện tích 2.271m2từ đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) với diện tích 1.378,7m2; từ đất màu (ĐM) sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) với diện tích 3.718,2m2; đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) diện tích 5.049,5m2.

Các biện pháp xử lý đối với Công ty:

- Nhắc nhở đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, lý do: Việc vi phạm nêu trên đã diễn ra trước thời gian lập Đề án tái cấu trúc Công ty. Công ty chỉ hoạt động duy trì nhà xưởng sau thời gian tái cấu trúc Công ty, đang gặp rất khó khăn về tài chính, hoạt động sản xuất không hiệu quả.

- Buộc Công ty có trách nhiệm: Khắc phục, hoàn thiện thủ tục xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Văn bản số 1353/STNMT-MT ngày 24/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Sở xem xét, cấp giấy xác nhận; Lập thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định; Chấp hành nộp tiền phạt theo Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC ngày 29/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Nguyễn Thị Trà Mi

1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 445
  • Trong tuần: 5 753
  • Tất cả: 2413864