Lượt xem: 981
Công khai Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV XD Nhật Quỳnh
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Kết luận thanh tra số 37/KL-STNMT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra theo kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH MTV XD Nhật Quỳnh;

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

Công ty TNHH MTV xây dựng Nhật Quỳnh (sau đây gọi tắt là Công ty), hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên số 2200278239 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/5/2015, địa chỉ trụ sở chính: ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, xây dựng nhà các loại, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,…

Qua kết quả thanh tra, Công ty còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 1.637,8m2 quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nhà máy gạch Châu Thành).

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 12.159,6m2 quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nhà máy gạch Trần Đề).

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 999m2 quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nhà máy gạch Trần Đề).

* Các biện pháp xử lý: Giao Đoàn thanh tra lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích với mức phạt 40.000.000 đồng.

Buộc Công ty có trách nhiệm: khôi phục lại hiện trạng đất lúa trước khi vi phạm; lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Nguyễn Thị Trà Mi
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 358
  • Trong tuần: 5 666
  • Tất cả: 2413777