Lượt xem: 1095
Công khai kết luận thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Cổ phần Mía đường Sóc Trăng
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Kết luận thanh tra số 28/KL-STNMT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra theo kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng; Sở Tài nguyên và Môi trường công khai kết luận thanh tra với nội dung chính như sau:

1. Khái quát chung

Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng (sau đây viết tắt là Công ty) có địa chỉ tại số 845, đường Phạm Hùng, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200107515 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/12/2008, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 28/8/2015; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Nhàn, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh đường, điện.

Số lượng cán bộ, công nhân viên: 340 người.

2. Kết luận

Công ty có quan tâm, thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như:

- Lập thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1120/QĐHC-CTUBND ngày 22/10/2014, sau đó được điều chỉnh tại Văn bản số 1053/STNMT-BVMT ngày 19/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đầu tư, xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

- Lập thủ tục và được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 03/GP-CTUBND ngày 28/02/2006 (sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 1481/QĐHC-CTUBND ngày 25/11/2008); Giấy phép khai thác nước mặt số 35/GP-UBND ngày 12/10/2015; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Quyết định số 22/GP-CTUBND ngày 11/12/2008.

- Lập thủ tục và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 568/GXN-STNMT ngày 19/5/2015.

- Bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; phân loại, thu gom, chuyển giao, báo cáo theo quy định và đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 94.000008.T ngày 30/6/2010.

- Lập thủ tục thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và sử dụng đất đúng mục đích theo các Giấy chứng nhận đã được cấp.

- Thực hiện quan trắc tài nguyên nước, chương trình giám sát môi trường và báo cáo định kỳ gửi Sở Tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, Công ty đã lập thủ tục xin Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với nước tạo chân không phát sinh trong quá trình sản xuất gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 25/12/2015 (theo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường). Ngày 04/3/2017, Đoàn kiểm tra của Cục quản lý tài nguyên nước kiểm tra thực tế. Hiện, Công ty đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra nhận thấy Công ty xây dựng căn tin không nằm trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, điều chỉnh. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản xin điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của Công ty gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục các tồn tại nêu trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Trường hợp quá thời gian này mà Công ty vẫn chưa thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định./

Việt Trinh
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 5 683
  • Tất cả: 2413794