Lượt xem: 1006
Hội thảo đóng góp ý kiến cho Báo cáo kết quả thực hiện dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”
Sáng ngày 30/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, Hội thảo do Ông Trần Ngọc Ẩn – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện các Sở ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng trong hai năm 2018-2019. Mục tiêu của dự án nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hình thành văn hóa phòng ngừa, thích ứng, tích cực tham gia vào các công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cho sự phát triển bền vững của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi Hội thảo Đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua. Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thực tế đã đánh giá được các nhận thức của bộ máy quản lý và cộng đồng dân cư trong ứng phó với biến đổi khí hậu từ đó đề xuất các giải pháp truyền thông hiệu quả có thể áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và báo cáo kết quả triển khai một số hoạt động truyền thông đã thực hiện trong khuôn khổ dự án.

Quang cảnh hội thảo

    Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày, Hội thảo đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề như: bổ sung các sản phẩm của dự án để thuận tiện cho việc nghiệm thu dự án; các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cần được cụ thể hơn để địa phương ứng dụng vào thực tế; cần xem xét thành lập và đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên về biến đổi khí hậu để công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả; hướng tới để công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng được thực hiện sâu rộng báo cáo cần có nhiều đề xuất có sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và địa phương, về lâu dài cần xem xét bổ sung kinh phí để tiếp tục triển khai các hoạt động.

Trương Thị Ngọc Châu - Phòng nước, khoáng sản
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 130
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 5 612
  • Tất cả: 2413723