Lượt xem: 731
Danh sách các tổ chức được giao đất cho thuê đất Quý 4 năm 2021

DANH SÁCH GIAO ĐẤT – CHO THUÊ ĐẤT – THU HỒI – CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG QUÝ 4/2021

TT

Tên tổ chức

Số QĐ

Ngày

Trích yếu nội dung

Vị trí đất

GIAO ĐẤT

1

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong

2939/QĐ-UBND

29/10/2021

V/v thu hồi 6.523,9 m2 đất của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai và giao 6.379,8 m2 đất cho Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Sóc Trăng để xây dựng trường học

Khu đất có diện tích 6.379,8 m2 (số đo đạc thực tế theo Trích lục bản đồ địa chính ngày 06/10/2021 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng) thuộc thửa đất số 170, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại Khóm 6, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2

Ủy ban nhân dân Phường 4

3316/QĐ-UBND

19/11/2021

V/v thu hồi 200,9 m2 đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long và giao cho Ủy ban nhân dân Phường 4, thành phố Sóc Trăng để xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc

Khu đất có diện tích 200,9 m2 thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại đường số 05, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

3

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

3409/QĐ-UBND

26/11/2021

V/v giao 2.400 m2 đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng để xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 2.400 m2 thuộc thửa số 1009, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

4

Trường Tiểu học Lý Đạo Thành

3713/QĐ-UBND

23/12/2021

V/v giao 4.909,6 m2 đất cho Trường Tiểu học Lý Đạo Thành sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo

Khu đất có diện tích 4.909,6 m2 thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng, Khóm 1, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  5

Trường mẫu giáo Én Xuân

 3878/QĐ-UBND

 31/12/2021

V/v giao 2.753 m2 đất cho Trường mẫu giáo Én Xuân để xây dựng trường học

Khu đất có diện tích 2.753 m2 thuộc thửa số 235, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng, khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

THUÊ ĐẤT

1

Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa

2657/QĐ-UBND

08/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa thuê 49.571,6 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Điện gió Lạc Hòa

Khu đất có diện tích 49.571,6 m2 thuộc 09 thửa đất (thửa đất số 201, 204, 208, 211, 217, 221, tờ bản đồ số 07; thửa đất số 155 và 157, tờ bản đồ số 11 và thửa đất số 111, tờ bản đồ số 26) tọa lạc tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông

2668/QĐ-UBND

11/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông thuê 45.302,6 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Điện gió Hòa Đông

Khu đất có diện tích 45.302,6 m2 thuộc thửa đất số 1097, 1100, 1102, 1105, 1106, 1108,1110, 1112 và 1114, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

3

Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông 2

2798/QĐ-UBND

20/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông 2 thuê 225.780,3 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Khu đất có diện tích 225.780,3 m2 thuộc 37 thửa đất (thửa đất số 642, 643, 644, 646, 647 và 648, tờ bản đồ số 06; thửa đất số 234, 236, 237, 238 và 239, tờ bản đồ số 02; thửa đất số 728, 729, 730, 731, 732 và 734, tờ bản đồ số 04; thửa đất số 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 và 1128, tờ bản đồ số 05; thửa đất số 323, 324, 325, 326, 327, 328 và 329, tờ bản đồ số 08) tọa lạc tại xã Hòa Đông và Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

4

Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2

2902/QĐ-UBND

27/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Điện gió Lạc Hòa 2 thuê 387.554,3 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2

Khu đất có diện tích 387.554,3 m2 thuộc 109 thửa đất, tọa lạc tại xã Hòa Đông, xã Lạc Hòa và xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

5

Công ty TNHH Một thành viên Logistics Mekong

2903/QĐ-UBND

27/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Một thành viên Logistics Mekong thuê 14.960 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê

Khu đất có diện tích 14.960 m2 thuộc thửa đất số 740, tờ bản đồ số 07, tọa lạc tại Khu công nghiệp An Nghiệp, Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

6

Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

2914/QĐ-UBND

28/10/2021

V/v cho Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng thuê 712,6 m2 đất để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 712,6 m2 thuộc 04 thửa đất (thửa đất số 295 và 296, tờ bản đồ số 15; thửa đất số 34, tờ bản đồ số 90; thửa đất số 790, tờ bản đồ số 44) tọa lạc tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Plastic Kim Thịnh Phát

3466/QĐ-UBND

07/12/2021

V/v cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Plastic Kim Thịnh Phát thuê 1.371,4 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì sợi PP

Khu đất có diện tích 1.371,4 m2 (trong đó đã trừ 289,1 m2 đất nằm trong hành lang lộ giới và 201,5 m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ kênh), thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

8

Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông

3614/QĐ-UBND

17/12/2021

V/v cho Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông thuê 44.636,3 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Điện gió Hòa Đông

Khu đất có diện tích 44.636,3 m2 thuộc thửa đất số 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, tờ bản đồ số 05; thửa đất số 692, 693, 694, 695, 696, 698, tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 140, 141, tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

9

Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa

3694/QĐ-UBND

23/12/2021

V/v cho Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa thuê 40.860,2 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Điện gió Lạc Hòa

Khu đất có diện tích 40.860,2 m2 thuộc 16 thửa đất (thửa đất số 113, 114 , 115, 116, 117, tờ bản đồ số 26; thửa đất số 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, tờ bản đồ số 07; thửa đất số 168, 169, 170, tờ bản đồ số 11 và thửa đất số 697, tờ bản đồ số 06) tọa lạc tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

THU HỒI

1

Công ty Cổ phần Định An

3465/QĐ-UBND

07/12/2021

V/v thu hồi 1.371,4 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần Định An thuê tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành), tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 1.371,4 m2 thuộc thửa số 84, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại Quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành), tỉnh Sóc Trăng

2

UBND thành phố Sóc Trăng

3712/QĐ-UBND

23/12/2021

V/v thu hồi 4.909,6 m2 đất do UBND thành phố Sóc Trăng quản lý

Khu đất có diện tích 4.909,6 m2 thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng, Khóm 1, Phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

CHUYỂN MỤC ĐÍCH

1

Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Khải Hoàng

3007/QĐ-UBND

01/11/2021

V/v cho phép Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Khải Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư Khải Hoàng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 17.040,9 m2 thuộc thửa đất số 96, tờ bản đồ số 53, tọa lạc tại Khóm 3, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 

 

1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 5 512
  • Tất cả: 2413623