Lượt xem: 595
Danh sách các tổ chức được giao đất cho thuê đất Quý 3 năm 2022

DANH SÁCH GIAO ĐẤT – CHO THUÊ ĐẤT – THU HỒI – CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG QUÝ 3/2022

TT

Tên tổ chức

Số QĐ

Ngày

Trích yếu nội dung

Vị trí đất

GIAO ĐẤT

1

Sở Tài chính

2557/QĐ-UBND

28/9/2022

V/v thu hồi 5.042,2 m2 đất tại Khóm 6, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do 02 tổ chức quản lý, sử dụng và giao Sở Tài chính quản lý

Khu đất gồm 3 thửa đất sau: thửa số 01, tờ bản đồ 03: 1.759,2 m2 (diện tích theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh là 1.727,4 m2); thửa đất số 174, tờ bản đồ số 04: 1.455,4 m2 (diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.531 m2 thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ 06); thửa số 03, tờ bản đồ 03: 134,5 m2 (diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 138 m2)

THUÊ ĐẤT

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong điện Lạc Hòa

2000/QĐ-UBND

02/8/2022

V/v cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong điện Lạc Hòa thuê 2.499,9 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Lạc Hòa

Khu đất có diện tích 2.499,9 m2 thuộc 16 thửa đất (thửa số 232, tờ bản đồ số 07; thửa đất số 757, 758, 759, 760, 761, tờ bản đồ số 06; thửa đất số 220, 221, 222, tờ bản đồ số 10; thửa đất số 121, 122, 123, tờ bản đồ số 38; thửa đất số 348, 349, 350, tờ bản đồ số 09 và thửa đất số 249, tờ bản đồ số 37) tọa lạc tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu,  tỉnh Sóc Trăng

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong điện Hòa Đông

2001/QĐ-UBND

02/8/2022

V/v cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong điện Hòa Đông thuê 5.903,5 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hòa Đông

Khu đất có diện tích  5.903,5 m2 thuộc 21 thửa đất (thửa đất số 1074, 1075, 1076, tờ bản đồ số 05; thửa đất số 690, 691, 692, 693, 699, tờ bản đồ số 06; thửa đất số 105, 334, 335, 337, 338, 339, tờ bản đồ số 08; thửa đất số 342, 343, 344, 345, 346, 347, tờ bản đồ số 09 và thửa đất số 106, tờ bản đồ số 41) tọa lạc tại xã Hòa Đông và phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

3

Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề

2114/QĐ-UBND

16/8/2022

V/v cho Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề thuê 25.541,5 m2 đất để thực hiện Dự án Cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá

Khu đất có diện tích 25.541,5 m2 (trong đó, 8.418,5 m2 đất thuộc thửa số 57, tờ bản đồ số 74 và 17.123 m2 thuộc thửa đất số 225, tờ bản đồ số 07), tọa lạc tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

4

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng

2324/QĐ-UBND

06/9/2022

V/v cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng thuê 1.114,8 m2 đất để xây dựng Trạm cấp nước xã An Thạnh II, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 1.114,8 m2 (đã trừ 76,5 m2 đất nằm trong phạm vi lộ giới) thuộc thửa đất số 740, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh II, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

5

Công an tỉnh Sóc Trăng

2526/QĐ-UBND

26/9/2022

V/v cho Công an tỉnh Sóc Trăng thuê 490.025,2 m2 đất nuôi trồng thủy sản tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

Khu đất có diện tích 490.025,2 m2 thuộc thửa đất số 315, tờ bản đồ số 01, thửa đất số 21, tờ bản đồ số 02, thửa đất số 170, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Giồng Nổi và ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

THU HỒI

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

2113/QĐ-UBND

16/8/2022

V/v thu hồi 25.541,5 m2 đất đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Khu đất có diện tích 25.541,5 m2 (trong đó, 8.418,5 m2 đất thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 74 và 17.123 m2 đất thuộc thửa số 225, tờ bản đồ số 07) tọa lạc tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

 

 

1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 5 688
  • Tất cả: 2413799